Debatt
Skolval
18 september 2015 kl 11:23

Denna artikel publicerades för 5 år sedan

Ekström: Ni har fel om vad jag sagt om lottning

Läsaren får lätt intrycket att jag har föreslagit att elever efter lottdragning skulle placeras ut i olika skolor som de inte sökt till. Det stämmer inte, vilket den som lyssnade till mina svar i tv-programmet Agenda rimligen vet. Flera inlägg där jag omnämns har skrivits i Dagens Samhälle - jag vill göra några särskilt viktiga tillrättalägganden.

Det här är en opinionstext

Anna Ekström

generaldirektör Skolverket och ordförande Skolkommissionen

REPLIK. Fredric Skälstad skriver att det vore oklokt att kvotera eller lotta elever till olika skolor efter föräldrarnas inkomst, utbildning eller etniska bakgrund. 

Ulla Hamilton påstår att det föreslås ett system byggt på ingenjörstänk, där politiker/byråkrater sätter etiketten ”svag” på utpekade elever och sedan placerar ut dem i olika skolor. Sofia Fölster och John Baciu skriver att lika lite som jag skulle vilja bli tilldelad en arbetsplats som jag inte själv valt vill elever bli tilldelade en skola de inte själva sökt. 

Karin Svanborg-Sjövall menar att lottning och andra former av kontrollerat skolval är ”Orwellskt nyspråk” för kvotering av elever och skulle innebära ett systemskifte. 

Läsaren får lätt intrycket att jag har föreslagit att elever efter lottdragning skulle placeras ut i olika skolor som de inte sökt till. Det stämmer inte, vilket den som lyssnade till mina svar i tv-programmet Agenda rimligen vet. 

Det enda tillfälle då jag har nämnt lottning som ett förslag som har förts fram i den svenska debatten är när en populär fristående grundskola har fler sökande än det finns platser. I dag är kötid och syskonförtur det som gäller. 

En väg kunde vara att låta lotten avgöra vilka elever som ska antas av alla dem som utnyttjat skolvalet och sökt till skolan. Förslag om lottning har förts fram av flera debattörer, till exempel Karin Svanborg-Sjövall som dock föreslog ännu mer långtgående förändringar med lottning och skoltransporter för barn i både fristående och kommunala grundskolor. 

Sofia Fölster och John Baciu argumenterar kraftfullt för elevers rätt att välja skola som om elever alltid hade rätt att komma in på den skola de vill, också när det är fler elever som vill gå på skolan än det finns platser. 

I fristående grundskolor gäller i dag kötid som princip. Anser Sofia Fölster och John Baciu att det vore mer rättvist och rimligt om jag – för att låna deras analogi – fick ett jobb bara för att jag stått längst i kö till jobbet?

Vi har ett stort och viktigt arbete framför oss med att säkerställa att alla barn har tillgång till bra skolor, bra utbildning och bra livschanser. Skolkommissionen, där jag är ordförande, har inte lagt fram några konkreta förslag om lottning eller andra frågor. 

Först ska vi analysera och diskutera olika förslag, sedan kommer vi med en rekommendation till beslutsfattarna. Jag är glad att den intervju jag gav i Agenda har lett till så mycket diskussion och hoppas att diskussionen ska bidra till att alla barn i Sverige får en utbildning som ger dem bästa tänkbara kunskaper och största möjliga livschanser.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 18 september 2015 kl 11:23

Skribent

Anna Ekström

generaldirektör Skolverket och ordförande Skolkommissionen