Debatt
Public service
11 april 2018 kl 15:11

Denna artikel publicerades för 3 år sedan

Effektsökande kritik mot Svenska nyheter

Man kan inte som Ulla Hamilton dra slutsatser om SVT:s ordinarie journalistiska verksamhet utifrån ett inslag i ett satirprogram, producerat av underhållningsredaktionen. Det är en sammanblandning av stora mått, konstaterar Helena Olsson programbeställare på SVT i en replik.

Det här är en opinionstext

Helena Olsson
programbeställare SVT

REPLIK. SVT:s satirprogram Svenska nyheter har fått kritik efter att i ett av programmen erbjuda webbverktyget Skolko, där föräldrar kunde ställa sina barn i friskolekö. Ulla Hamilton skriver att skolko genererat 20000 anmälningar. Dock kan det i sammanhanget vara relevant att påpeka att ingen enskild skola har fått ta emot mer än 415 anmälningar. Sajten ligger inte längre uppe. Friskolorna la in ett filter i sitt eget ansökningsverktyg, vilket gjorde Skolko oanvändbart. Friskolornas kritik om oseriösa ansökningar är begriplig. Värre är den politiserade kritik som sen har följt.

Svenska Nyheter är ett satirprogram som driver med den politiska, mediala och ekonomiska makten med ambitionen att skratta åt samtiden. I det här fallet sköt programmet in sig på den forskning som bevisade snedrekryteringen till friskolorna, inte mot friskolor som företeelse. Att med detta som utgångspunkt påstå att SVT blivit plattform för politisk aktion mot friskolor, som Ulla Hamilton skriver, är närmast absurt.

När vi startade programmet uppmanade vi oss själva till att ha tålamod att sortera mellan relevant och effektsökande kritik, mellan saklig och ideologisk. Var det något vi var säkra på så var det att olika läger skulle ta programmet som gisslan för att rikta politisk kritik mot SVT. Men vi kommer hålla fast vid kursen – att med humor belysa samtiden. 

SVT är ett stort mediebolag med en mycket omfattande journalistisk verksamhet som opartiskt nyhetsbevakar och granskar omvärlden – dag ut och dag in. Vi finns med vår nyhetsredaktion över hela landet och i hela världen, vi uppstår varje vecka med undersökande journalistik som blottlägger och avslöjar. Vi granskas själva av Granskningsnämnden som värnar att vi är och förblir sakliga och opartiska.

Att med utgångspunkt i ett satirprogram, producerat av underhållningsredaktionen, dra slutsatser om vår ordinarie journalistiska verksamhet och påstå att satiren gör SVT partiskt är en sammanblandning av stora mått. Den här typen av samhällssatir är svår och många har menat att den inte går att göra i Sverige. Men vi tror att det ur den svenska humormyllan går att göra ett vasst och aktuellt samhällssatirprogram inom ramen för public service.

 Svenska nyheters redaktion beskriver sig själva som samhällsjournalistikens populistiska clowner, som ”friskt parasiterar på andras journalistiska arbete, förenklar och kokar ner stora mängder information till det viktigaste och roligaste så att man snabbt förstår en fråga och kan skratta åt den.” Ingen har ännu kunnat beslå redaktionen med något sakfel, men somliga har förargats över hur programmet låter ljuset falla över samtiden. Och det kommer att hända igen, redaktionen är varken vänster eller höger och kommer rikta sin satiriska udd åt alla håll utan politisk ängslighet – så håll i hatten!

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 11 april 2018 kl 15:11
Uppdaterad: 13 april 2018 kl 15:42

Skribent

Helena Olsson
programbeställare SVT