Debatt
Ebo-lagen
29 maj 2017 kl 12:16

Denna artikel publicerades för 4 år sedan

”Dyrt när asylsökande väljer bort Nacka”

Lagen om eget boende, EBO, leder inte bara till trångboddhet i redan utsatta områden. Även kommuner som väljs bort av nyanlända får onödiga utgifter när förberedda bostäder inte tas i bruk.

Det här är en opinionstext

EBO har skapat en rad olika problem för Sveriges kommuner. Vissa kommuner får ta emot fler på grund av att många asylsökande har släkt och vänner i dessa områden. Andra kommuner, som exempelvis Nacka, väljs bort av de asylsökande som skaffar eget boende vilket har visat sig skapa onödiga kostnader. Det är nu hög tid att lagen ses över.

Det rådande systemet har lett till att trångboddheten ökat på många ställen runt om i landet. Att bo upp emot tio personer i en etta gör det mesta i vardagen svårt. Med andra ord återskapar lagen gamla problem som trångboddhet, vilket i sin tur leder till försämrad livskvalitet och i många fall även ökad psykisk ohälsa. Barn påverkas särskilt mycket av detta, vilket många gånger leder till sämre skolgång.

Vanligtvis tas problemen med EBO upp med anledning av kommuner som får ta emot väldigt många asylsökande utan att vara förberedda, men EBO skapar även problem för kommuner som asylsökande väljer bort. 

Nacka kommun har haft bostäder som stått klara och redo för inflytt, där migrationsverket har avbrutit anvisningarna i ett sent skede. Fram till mars 2017 hade Nacka blivit anvisade 48 personer, men 16 anvisningar avbröts i ett sent skede på grund av EBO i annan kommun. Detta har inneburit att både onödig administration och kostnader har uppstått. Dessa pengar hade kunnat användas till bättre ändamål.

Vi har även sett att i flera av Sveriges kommuner så är det är just i de socioekonomiskt svaga områdena som många asylsökande hamnar, så är det även i Nacka. Systemet ökar alltså även segregationen.

Dessutom uppstår en karusell där den asylsökande tvingas bo med osäkra andrahandskontrakt, eller tvingas köpa kontrakt på den svarta marknaden som vuxit fram, i och med att det är så många som är i behov av bostad samtidigt som det råder stor brist på bostäder. 

Det är nu hög tid att lagen om eget boende ses över. Det är viktigt är att vi har ett välfungerande mottagande som motverkar trångboddhet, segregation och utanförskap samt onödiga kostnader för kommunerna. Ett välfungerande mottagande skulle också leda till bättre etablering och integration. Alla kommuner ska vara med, ta ansvar och dra nytta av de fördelar som det innebär med nya medborgare som kan bli framtida kollegor.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 29 maj 2017 kl 12:16
Uppdaterad: 29 maj 2017 kl 13:41

Skribenter

Khashayar Farmanbar
Kommunalråd (S) i opposition, Nacka
Martin Hellströmer
Andre vice ordförande (S) Arbets- och företagsnämnden, Nacka