Debatt
Ungdomar
1 december 2015 kl 08:43

Denna artikel publicerades för 4 år sedan

Du beslutsfattare, vet du vad unga vill?

Är du en av alla de vuxna som varje dag fattar beslut som berör unga utan att egentligen veta vad unga vill? Vår åsikt är att de riktigt bra ungdomskommunerna är de som ger unga verkligt inflytande och gör dem delaktiga i de politiska besluten.

Det här är en opinionstext

Regeringen slår fast i den nationella ungdomspolitiken att ”Att alla insatser som berör ungdomar ska ha ett ungdomsperspektiv och bedrivas med utgångspunkt från kunskap om ungdomars villkor och behov.” Dessutom ska insatserna vara sektorsövergripande och omfatta ungas möjligheter till utbildning, arbete, försörjning, bostad, hälsa, inflytande och kultur och fritid.

Det är kommunerna själva som bestämmer hur de vill skapa och utveckla sina insatser för unga, men vi vill trycka på kommunernas ansvar att utforma insatser som bygger på ungas verkliga inflytande.

KFUM Sveriges Ungdomskommunranking 2015 visar hur mycket pengar din kommun satsar på områden som är viktiga inom regeringens nationella ungdomspolitik. Du kan se din kommuns placering här.

Oavsett hur mycket din kommun satsar på unga är den viktigaste frågan: satsar din kommun på det unga vill?

Kanske använder din kommun verktyget Lupp för att med hjälp av enkätundersökningar få kunskap om ungas situation. Vi vill lyfta vikten av att möta unga på riktigt. Inom KFUM vet vi vad det betyder för unga att vuxna tar sig tid att mötas, lyssna och tillåta unga få verklig makt.

KFUM-rörelsens lokala föreningar uppskattar om du hör av dig och kommer på besök för att lyssna på ungas åsikter, tankar och drömmar om livet. Välkommen!

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 1 december 2015 kl 08:43
Uppdaterad: 1 december 2015 kl 08:55

Skribenter

Andreas Axelson
ordförande KFUM Sverige
Karin Olsson
generalsekreterare KFUM Sverige