Debatt
Narkotika
6 oktober 2016 kl 15:45

Denna artikel publicerades för 4 år sedan

”Droger är ett komplext problem”

Om Stockholms Stad väljer att avsluta samarbetet med ECAD signalerar det att kommunen väljer att fokusera på andra åtgärder i det viktiga arbetet för att minska narkotikaproblemen. Problemet är nämligen betydligt mer komplext än vad organisationen gör gällande.

Det här är en opinionstext

Magnus Callmyr
debattör och författare till boken Nätdroger & RC-droger

REPLIK Erik Leijonmarck hävdar i sin replik att om Stockholms Stad begär utträde ur ECAD signalerar det minskade ambitioner i stadens narkotikaförebyggande arbete och resignation. Jag menar att det signalerar att Stockholm i det viktiga arbetet med att minska narkotikaproblemen fokuserar på åtgärder som präglas av annat än vad ECAD står för.

När jag visar hur organisationen ECAD agerar och vad man lyfter fram i organisationens namn kallas det tendentiöst och ”cherry picking”. Det låter som en organisation som inte vill bli granskad. Att belägga påståenden är inte cherry picking utan handlar om att möjliggöra för läsaren att avgöra trovärdigheten. Att enbart hävda att det vore bra om Stockholms stad lämnar ECAD, utan att exemplifiera varför, vore oseriöst.

Leijonmarck hänvisar till en egen debattartikel som exempel på hur ECAD ser på den ökande narkotikarelaterade dödligheten. I artikeln förklaras den med utbyggnaden av läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende (LARO). Det är i linje med ECAD:s långvariga motstånd mot denna behandlingsmetod, trots att den rekommenderas av organ som WHO, UNODC och Cochrane.

ECAD menar att det är LARO-läkemedlen metadon och buprenorfin som är problemet. Ett alternativ är att i stället se komplexiteten. Det handlar till exempel om ökad näthandel, ökat antal lagliga så kallade nätdroger, ett ökat antal individer med beroende, ökad förskrivning av läkemedel som i kombination med andra preparat kan vara dödliga och att Sverige saknar många av de skadebegränsande åtgärder som används i andra länder. ECAD:s propaganda bidrar till att adekvata åtgärder hålls tillbaka.

Leijonmarck nämner även ett UNODC-dokument för prevention. I dokumentet finns rekommendationer för ”gör” och ”gör inte”. Under ”gör inte” nämns särskilt ”Enbart informationsspridning, särskilt för att skrämmas”. Det är väl därför ECAD i en av sina debattartiklar mot cannabis skrämmer med ”försämring av kognitiva funktioner och tankeverksamhet såsom sämre koncentrationsförmåga, minnesrubbningar och försämrad förmåga att bearbeta information. Forskning visar också på ett tydligt samband med psykiska sjukdomar”. Det är nog bättre för Stockholm att ta del av UNDOC:s rekommendationer än ECAD-producerad propaganda.

Det är uppenbart att för de kommuner som strävar efter åtgärder som fungerar för att minska narkotikaproblem är ett medlemskap i ECAD ”gör inte”. 

Fakta
ECAD

Stockholms stad står inför ett beslut att avsluta sitt samarbete med organisationen Europeiska Städer mot Narkotika (ECAD). Förslaget kommer från kommunens stadsledningskontor som uppmanar politikerna att avsluta avtalet

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 6 oktober 2016 kl 15:45

Skribent

Magnus Callmyr
debattör och författare till boken Nätdroger & RC-droger