Debatt
Friskolor
7 december 2015 kl 11:33

Denna artikel publicerades för 5 år sedan

Dra tillbaka direktivet om veto mot friskolor

SD står inte längre bakom kravet på kommunalt veto mot nya friskolor. När regeringen och Vänsterpartiet inte längre har en majoritet bakom sig för att försämra valfriheten måste direktivet i Skolkostnadsutredningen dras tillbaka, kräver Christer Nylander (L), vice ordförande utbildningsutskottet.

Det här är en opinionstext

Christer Nylander
vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott (L)

Regeringen la så sent som i april 2015 ett tilläggsdirektiv till Skolkostnadsutredningen som skulle se över hur man kunde införa ett kommunalt veto. Jag förutsätter att regeringen drar tillbaka direktivet när man saknar majoritet i riksdagen.

Nu står det klart att Sverigedemokraterna inte stödjer Gustav Fridolins införande av ett kommunalt veto mot nya friskolor. Det är mycket bra för valfriheten, men det är ett bakslag för regeringen.

Utbildningsminister Fridolins tid vid makten har ofta handlat om att försvåra för friskolor. Fler steg planeras. Om några månader ska en utredning föreslå hur kommuner ska få möjlighet att stoppa nya friskolor.

Det kommunala vetot handlar om att kommuner ska kunna ha veto mot friskoleetableringar i kommunen. I ett läge då vi står inför den största flyktingkrisen någonsin, driver regeringen på åtgärder för att hindra skolor från att starta och etablera sig. Vi behöver på många håll fler aktörer som kan driva bra skolor för att klara av dagens situation. Inte färre.

Jag delar ministerns uppfattning om att alla skolor ska vara bra skolor. Oavsett huvudman. Det är viktigt att Skolinspektionen, som Miljöpartiet var emot när vi inrättade den, granskar skolor så att de uppnår de kvalitetskrav som finns. Det gäller alla skolor, såväl kommunala som fristående.

I dag har kommuner yttranderätt till Skolinspektionen vid nyetablering av skolor. I över 30 procent avfallen väljer kommunerna att yttra sig emot en nyetablering.

Ofta väljer Skolinspektionen att bortse från kommunens yttrande och låter skolan få starta. Yttrandena från kommunerna handlar ofta mer om ideologi än om kvalitet.

Att ge makten till socialdemokratiska kommunalråd att avgöra om friskolor ska få starta kan i praktiken innebära ett stopp för friskolor i S-styrda kommuner. 

Miljöpartiet har svikit alla sina ideal sedan de satte sig i regeringen. Kolförsäljning, förbifarten i Stockholm, Bromma flygplats och stängda gränser. Listan kan göras lång där Miljöpartiet svikit såväl sina ideal som sina vallöften. 

Skolpolitiken är inget undantag. I valrörelsen lovade Fridolin att man inte tänkte införa ett kommunalt veto. Två månader senare hade regeringsmakten fått utbildningsministern att svika även det löftet till väljarna. 

Nu har Sverigedemokraterna deklarerat att de är emot regeringens planer på att införa ett kommunalt veto. Regeringen och Vänsterpartiet har i och med SD:s besked inte längre en majoritet bakom sig för att försämra valfriheten för elever och föräldrar. Det är i grunden mycket bra.

Regeringen la så sent som i april 2015 ett tilläggsdirektiv till Skolkostnadsutredningen som skulle se över hur man kunde införa ett kommunalt veto. Jag förutsätter att regeringen drar tillbaka direktivet när man saknar majoritet i riksdagen. 

Alla skolor ska vara bra skolor. Det gäller såväl för kommunala som för fristående skolor. Det är skolans kvalitet som ska vara avgörande, inte kommunalrådets partipolitiska tillhörighet.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 7 december 2015 kl 11:33
Uppdaterad: 7 december 2015 kl 13:51

Skribent

Christer Nylander
vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott (L)