Debatt
Jämställdhet
19 december 2016 kl 10:34

Denna artikel publicerades för 4 år sedan

DO: ”Undantaget är föreskrivet i lagen”

Det är inte DO som har beslutat att undantag ska kunna göras av religiösa skäl, utan det handlar om ett undantag som redan sedan lagen stiftades finns inskrivet i lagen. DO har dessutom tydliggjort att separata öppettider för kvinnor och män inte främjar jämställdheten, skriver Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman.

Det här är en opinionstext

Agneta Broberg
Diskrimineringsombudsman

Replik. DO:s tillsynsbeslut av simhallar i Stockholm och Malmö innebär att särskilda kvinnotider på sim- och idrottshallar endast i undantagsfall ska anses vara förenliga med diskrimineringslagen. Denna möjlighet till undantagsfall kritiseras av Devin Rexvid på Dagens Samhälle den 16/12. Men det är inte DO som har beslutat att undantag ska kunna göras, utan det handlar om ett undantag som redan sedan lagen stiftades finns inskrivet i lagen. 

Diskrimineringslagens undantagsbestämmelse innebär att särbehandling av kvinnor och män kan vara tillåtet i samband med tillhandahållande av tjänster och bostäder. Det gäller om det finns ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå det syftet. Frågan som DO:s bedömning alltså har handlat om är om kvinnotiderna ska omfattas av undantaget.

DO:s tillsyn har visat att de granskade kommunernas åtgärder i vissa fall går för långt i förhållande till vad lagen medger, men i vissa fall att det finns ett syfte som är godtagbart och därtill att de vidtagna åtgärderna både kan anses lämpliga och nödvändiga, det vill säga att andra besökare inte utestängs mer än vad som krävs för att kunna uppnå syftet

Det syfte som DO i båda tillsynsbesluten har ansett ska anses vara berättigat har varit intresset av att säkerställa simkunnigheten. DO har alltså inte i de aktuella tillsynsbesluten ansett att religion är ett berättigat syfte att ha separata öppettider.

Däremot har DO, mot bakgrund av att Stockholms stad kunnat visa att det rör sig om personer som utan särskilda öppettider för kvinnor inte skulle besöka någon simhall, gjort bedömning att de särskilda öppettiderna för kvinnor varit en lämplig och nödvändig åtgärd för att uppnå syftet att säkerställa simkunnigheten. 

DO har dessutom tydliggjort att DO inte anser att separata öppettider för kvinnor och män främjar jämställdheten och att man därmed inte kan använda ett argument som att utjämna könsfördelningen för att rättfärdiga denna typ av åtgärd.

LÄS OCKSÅ: DO bör utreda skälen till efterfrågan på halalbad

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 19 december 2016 kl 10:34
Uppdaterad: 22 december 2016 kl 13:59

Skribent

Agneta Broberg
Diskrimineringsombudsman