Debatt
Kommunal ekonomi
17 maj 2017 kl 09:05

Denna artikel publicerades för 3 år sedan

”Det kostar på att försörja Malmö och Göteborg”

Utjämningsskatten är min hemkommun Solnas största utgift på drygt 700 miljoner kronor varje år. För Stockholms läns landsting försvinner 8 av 10 tillkommande skattekronor i utjämningen. Det skapar utmaningar för att klara den växande befolkningens välfärdsbehov.

Det här är en opinionstext

Niklas Wykman
riksdagsledamot (M)

Replik Det är besvärande för systemet att stora delar av utbetalningarna går till Malmö och Göteborg, som på grund av dålig lokal politik inte klarar av att stå för sina egna kostnader. Det kostar både för Stockholm i form av ökade kostnader och hela övriga Sverige i form av minskade intäkter. Detta eftersom utjämningssystemet inte ger rätt drivkrafter för kommuner att skapa förutsättningar för jobbskapande och ekonomiskt ansvarstagande.

Detta var temat för det riksdagsseminarium jag arrangerade och som Britta Flinkfeldt går till storms emot. Det ligger kanske i tiden att ha starka uppfattningar om ett seminarium som man inte har besökt, eller som när man skriver texten inte har ägt rum, men det är knappast bra för det demokratiska samtalet.

Tvärtom vad Britta Flinkfeldt diktar ihop värnade seminariets deltagare utjämningen för att garantera likvärdig kvalitet och tillgänglighet i välfärden i hela landet. Det diskuterades vidare hur ytterligare likvärdighet skulle kunna säkras. Att hela Sverige ska ha goda förutsättningar för jobb, tillväxt och välfärd är en självklar utgångspunkt, oavsett om det handlar om utjämningssystemet, bensinskatt, flygskatt eller kilometerskatt. Här önskar vi att regeringen också kunde ha en mer landsbygdsvänlig politik.

Samtidigt lyftes frågan vad det får för konsekvenser att både de som får från och betalar till systemet möter höga marginaleffekter. Oavsett nivå på utjämning, vore det inte bättre att jobbskapande och ansvarstagande i högre grad gynnades? Ja, skulle nog de flesta säga, förutom Flinkfeldt då, som recenserar seminariet innan det har ägt rum.

Sedan går det givetvis diskutera nivåerna som betalas av ett landsting och ett litet antal kommuner. Skulle inte lika gärna staten kunna stå för en del av kostnaderna? Är det demokratiskt att kommuninvånarna i till exempel Solna inte kan rösta bort politikerna i Malmö som på ett oansvarigt sätt handskas med deras pengar? Hur ska man klara sjukvård och kollektivtrafik när fler invånare inte innebär ökade skatteintäkter?

Som kalmarit boendes i Stockholm tycker jag det är tråkigt att Flinkfeldt omedelbart försöker ställa landsändar mot varandra. Med vilja och eftertänksamhet går det att genomföra reformer som gynnar alla. Att mer premiera arbetslinjen och ekonomiskt ansvarstagande är bra för hela Sverige.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 17 maj 2017 kl 09:05
Uppdaterad: 17 maj 2017 kl 09:35

Skribent

Niklas Wykman
riksdagsledamot (M)