Debatt
LSS
3 februari 2019 kl 05:05

Denna artikel publicerades för 2 år sedan

Det handlar om att leva – inte bara att överleva

Hade inte personlig assistans funnits för mig hade livet och mina förutsättningar sett betydligt värre ut, skriver Jacob Dageryd som ser LSS-utredningens förslag som en massiv nedmontering av LSS och dess intentioner. 

Det här är en opinionstext

Jacob Dageryd
aktiv i KDU

Nyligen presenterades utredningen om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Förslagen som utredningen innehåller är direkt förödande mot individer med funktionsnedsättning och deras möjlighet att leva ett självständigt liv. Förslag som drabbar mig personligen. Vi kristdemokrater kommer alltid slå vakt om människor i behov av assistans och deras rätt till ett värdigt liv.

LSS-utredningens rekommenderade förslag är en massiv nedmontering av LSS och dess sanna intentioner. Ett av dem mest uppseendeväckande förslagen är att barn under 16 år inte längre har rätt till personlig assistans. I stället ska de få en kommunal stödinsats. Jag är rädd att den nya insatsen inte kommer se till individens behov, utan att det i stället blir kommunens budget som avgör vilket stöd som kommer ges. Risken är att människor som behöver personlig assistans inte får den hjälp som de behöver och att kvaliteten kommer variera beroende på vilken kommun du bor i.

Jag har haft personlig assistans sedan jag var åtta år. Hade inte personlig assistans funnits för mig i livet, speciellt när jag var yngre, hade livet och mina förutsättningar sett betydligt värre ut. Jag hade inte haft möjlighet att kunna umgås med mina vänner på fritiden, engagera mig i mitt intresse för fotboll. Vem vet, jag kanske inte ens hade haft möjlighet att gå i skolan?

I oktober 2015 uttalade finansminister Magdalena Andersson (S) att det krävs besparingar på den personliga assistansen för att klara kostnaderna för flyktingmottagandet. Sedan dess har det skett besparingar på miljardbelopp varje år. Motiveringen har varit att man vill rädda reformen genom att använda mer restriktiva och kontrollerande direktiv för att kostnaderna inte ska skena iväg.

Att diskussionen endast kretsar kring kostnaderna och inte dessa individers rätt till ett värdigt liv är bekymmersamt. Det handlar i första hand om människovärdet. Vi i behov av assistans har också ambitioner i livet som vi vill uppnå. Ambitioner om att kunna få lov att bidra oavsett vad det är för yrke eller sysselsättning. Ambitioner om att få drömma och friheten att kunna uppnå dessa drömmar.

När vissa människor reduceras till kostnader och när en regering efterfrågar besparingar på de människor som är i störst behov av samhällets stöd, är inte längre människovärdet det primära. Det är en farlig utveckling i materialismen och effektiviseringens baksida. Den omänskliga utvecklingen står i dag Socialdemokraterna för.

Vi kristdemokrater befarar dessvärre att fortsatt socialdemokratiskt ledarskap kommer förlänga den mardröm som många personer med funktionsnedsättning och deras familjer lever i. Att samma regering som genomförde besparingarna nu återigen får makten över LSS, finns det fler att beskylla. Inte minst Centerpartiet och Liberalerna. Eftersom jag är i behov av assistans så innebär det en stor oro inför de kommande fyra åren.

Som kristdemokrat känner jag mig trygg och stolt över att tillhöra ett parti som slår vakt om människovärdet. Vi kommer som opposition till regeringen driva på för min och andra i behov av assistans rätt att inte bara överleva, utan även leva ett självständigt liv där vi kan uppnå våra drömmar och ambitioner. Det handlar om värdighet.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 3 februari 2019 kl 05:05
Uppdaterad: 3 februari 2019 kl 05:00

Skribent

Jacob Dageryd
aktiv i KDU