Debatt
Kommunal ekonomi
3 september 2020 kl 05:20

”Det behövs statliga investeringar i välfärden”

De tillfälliga tillskotten i form av generella statsbidrag har skapat ett viktigt andrum. Men nu behövs långsiktiga statliga ekonomiska tillskott för att kommuner och regioner ska kunna fullgöra sitt ansvar för vård av sjuka, barn- och ungdomars skolgång och omsorg av äldre, skriver kommunpolitikerna i Ånge Erik Lövgren (S) och Magdalena Flemström (C).

Det här är en opinionstext

Statens åtgärder för att stötta välfärden och rädda jobb har varit avgörande under våren. Men nu behövs stora investeringar i välfärden kommande år. Det stärker äldreomsorg och sjukvård och får hjulen att snurra i ekonomin så att nya jobb skapas.

Under våren har regeringen, Centerpartiet och Liberalerna agerat snabbt och kraftfullt för att skydda människoliv, jobb och välfärd.

Läs också nyhetsartikeln

För äldreomsorgen och sjukvården har det varit avgörande att staten ersätter skäliga merkostnader som kommuner och regioner har på grund av coronaviruset. Regeringen har också gjort ett historiskt tillskott till välfärden på 26 miljarder kronor i generella bidrag. För Ånge kommun innebar det drygt 21 miljoner för 2020.

Utan de pengarna hade vi sannolikt behövt göra stora nedskärningar och säga upp personal. Det hade inte bara hotat vår fina äldreomsorg och skola, utan också fördjupat den ekonomiska kris som pandemin skapat.

Men nu behövs långsiktiga statliga ekonomiska tillskott för att kommuner och regioner ska kunna fullgöra sitt ansvar för vård av sjuka, barn- och ungdomars skolgång och omsorg av äldre. De tillfälliga tillskotten har skapat ett viktigt andrum, men det måste till långsiktiga ekonomiska förutsättningar för att kunna utveckla, inte avveckla, välfärden.

Investeringar i välfärden är dessutom bra jobbpolitik. Varje undersköterska som inte sägs upp är en vinst för samhället. Varje ny medarbetare som kan anställas hjälper hjulen att snurra i ekonomin och leder till fler jobb i hela samhället.

I ett läge där många privata arbetsgivare går på knäna skulle det vara förödande för samhällsekonomin om även skola och äldreomsorg tvingades till uppsägningar.

Vi är övertygade om att en majoritet av alla väljare nu vill se en tryggare omsorg om våra äldre och en bättre sjukvård. Är det något vi har lärt oss från våren är det att politiken kan samarbeta och ta ansvar för Sverige när det gäller.

Nu måste regeringen och dess samarbetspartier gemensamt ta ansvar för att äldreomsorg, skola och sjukvård får de ekonomiska tillskott som krävs för en långsiktig hållbar välfärd.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 3 september 2020 kl 05:20
Uppdaterad: 3 september 2020 kl 05:15

Skribenter

Erik Lövgren
kommunalråd (S) Ånge
Magdalena Flemström
ledamot i kommunstyrelsen (C) Ånge