Debatt
Lärare
7 oktober 2019 kl 16:29

Det är skillnad på lärares och förskollärares kompetens

Olika lärargrupper är specialister på olika delar av skolsystemet och ska få vara det. Vi är är därför inte beredda att tulla på behörigheten och legitimationsreglerna. Däremot delar vi fullt ut Förskoleupprorets oro över nedskärningarna i skolan. Låt oss tillsammans kämpa för att sätta stopp för denna dumsnålhet, slutreplikerar Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.

Det här är en opinionstext

Åsa Fahlén
ordförande Lärarnas Riksförbund

Slutreplik. Grunden för barns lärande läggs i hemmet och därefter i förskolan. Utan en trygg och pedagogisk grund från förskolan försvåras inlärningen i skolan. I till exempel Norge och Danmark börjar barn i skolan vid sex års ålder. En tioårig grundskola borde därför inte vara särskilt kontroversiell.

Forskning visar att tidig läs- och skrivinlärning är gynnsam för en elevs skolresultat. Det handlar både om stärkt träning i förskolan, men också om strukturerad undervisning tidigare än vad som sker i Sverige i dag. Den forskningssammanställning som Förskoleupproret åberopar talar just om vikten av tidiga insatser för att förhindra skolmisslyckanden. Ett extra år i lågstadiet gagnar eleverna och har goda förutsättningar att gynna såväl likvärdigheten som resultaten i skolan, utan att elever för den skull upplever press.

Förskollärarna och lärarna har olika utbildningsbakgrund. En förskollärarexamen ligger på grundnivå i högskolesystemet och förskollärare ska enligt examensmålen kunna visa kunskap om grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärning. En lågstadielärare (idag F-3) har examen på avancerad nivå och ska enligt examensordningen kunna visa fördjupad kunskap i detsamma. Det är en skillnad som inte går att bortse ifrån.

Lågstadielärare får dessutom med sig mer ämneskunskaper i sin utbildning. De lärare som ska undervisa i det nya fyraåriga lågstadiet behöver kunna undervisa i samtliga fyra årskurser, eftersom den nya årskurs 1 siktar mot att eleverna ska nå kunskapskraven i nya årskurs 4.

I förskollärarutbildningen ingår i stället studier inom det förskolepedagogiska området, som visserligen inkluderar en del ämnesstudier men inte kan jämföras med det som ingår i en grundlärarutbildning. Förskollärarna är däremot specialister på barns utveckling och lärande under den viktiga förskoleåldern.

Med en tioårig grundskola stärks möjligheterna för elever med behov av särskilt stöd att få det. Reformen passar därför bra med den nyinrättade läsa-skriva-räkna-garantin. Detta förutsätter förstås att resurser tillförs, att staten erbjuder generösa villkor för vidareutbildning av förskollärarna och att den nya årskurs 1 byggs ut successivt med övergångsbestämmelser.

Från Lärarnas Riksförbunds sida är vi under inga förhållanden beredda att tulla på behörigheten och legitimationsreglerna. Olika lärargrupper är specialister på olika delar av skolsystemet och ska få vara det. Däremot delar vi fullt ut Förskoleupprorets oro över nedskärningarna. Låt oss tillsammans kämpa för att sätta stopp för denna dumsnålhet.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 7 oktober 2019 kl 16:29
Uppdaterad: 7 oktober 2019 kl 16:35

Skribent

Åsa Fahlén
ordförande Lärarnas Riksförbund