Debatt
Ensamkommande
2 september 2016 kl 15:42

Denna artikel publicerades för 4 år sedan

”Det är dags att lagstifta om åldersbedömning”

Det är viktigt att vi tidigt kan bedöma åldern på ensamkommande som söker asyl i Sverige, både för rättssäkerheten och barnens rättigheter. För att det ska bli verklighet krävs lagstiftning om att en tidig åldersbedömning måste genomföras.

Det här är en opinionstext

Johan Forssell
migrationspolitisk talesperson (M)

Vuxna ska inte ska bo med barn på HVB-hem och resurser menade för barn ska gå till barn. 

Det svenska rättsväsendet står dessutom inför ett allvarligt problem när vuxna behandlas som barn och därmed får mildare straff eller går fria. De svenska domstolarna ska behandla och straffa vuxna som begår brott som vuxna. Vi vill därför se lagstiftning om tidig åldersbedömning av ensamkommande asylsökande. Det är dags för regeringen att vakna upp, ta ansvar och agera direkt. 

SVT Uppdrag Granskning rapporterade i onsdags om 12-åriga ensamkommande Aden som blev placerad på ett HVB-hem i Alvesta. Där blev han våldtagen av två stycken ensamkommande som också bodde på hemmet. Det framkom senare i förhör och genom medicinska ålderbedömningar att de två misstänkta ensamkommande i själva verket inte var barn utan vuxna och minst 19 år. I sin placering av de två männen på HVB-hemmet hade kommunen gått på Migrationsverkets uppgifter. Männen hade uppgett att de under 18 år när de ansökte om asyl i Sverige och Migrationsverket hade godtagit detta. Männen blev senare dömda av tingsrätten, som vuxna, till utvisning från Sverige. 

Uppdrag Granskning tog även upp den uppmärksammade våldtäkten i Stockholm där alla de misstänkta uppgav att de var under 18 år. En läkarundersökning hos polisen visade senare att två av de misstänkta var runt 18 år. Tingsrätten dömde dem som straffmyndiga, men under 18 år. Straffen blev därmed mildare än om de hade varit vuxna. Domen överklagas till Svea Hovrätt där en av de dömda friades helt från brottet, eftersom domstolen inte ansåg det bevisats att han är över 15 år. Övriga dömdes som om de var mellan 15 och 18 år till sluten ungdomsvård. Nu har Interpol kommit med uppgifter som gör gällande att en av de dömda är äldre än vad som framkommit tidigare. Riksåklagaren har därför begärt att domen ska ändras.

Dessa tragiska fall är ytterligare ett starkt tecken på varför medicinska ålderbedömningar behövs. Konsekvenserna av avsaknaden av medicinska ålderbedömningar blir mycket allvarliga när personer, som bedömts som yngre än de faktiskt är, begår ett brott och döms som minderåriga vilket ger dem lägre straff än vad de skulle ha fått som vuxna. Dagens system fungerar inte.

Trots att bevisbördan är på den asylsökande godtar Migrationsverket ofta den asylsökandes uppgifter även i mer oklara fall och trots att det saknas bevisning i form av till exempel ett ID. I stället får enskilda tjänstemän på Migrationsverket hålla på med en gissningslek på åldern. 

Moderaterna vi vill att åldern ska utredas direkt vid ankomst och att rutinerna hos Migrationsverket ska skärpas. Lagstiftning måste till som gör detta möjligt. Migrationsverket ska vid oklara fall där det saknas ID eller annan bevisning kunna behandla den asylsökande som vuxen. Vi har även sagt att Migrationsverket ska kunna anställa egna läkare för utföra ålderbedömningen och att Migrationsverket ska kunna ta in medicinsk kompetens från utlandet.

Åldersbedömningarna är viktiga både för trovärdigheten för vårt asylsystem och för vårt rättsväsende. Vi kan inte acceptera att vuxna får mildare straff för brott på grund av avsaknaden av medicinska ålderbedömningar. Det är en oacceptabel situation. I Sverige ska vi ha ett rättssystem där vuxna döms som vuxna. 

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 2 september 2016 kl 15:42
Uppdaterad: 5 september 2016 kl 13:26

Skribent

Johan Forssell
migrationspolitisk talesperson (M)