Debatt
Kommuner
6 december 2018 kl 11:55

Denna artikel publicerades för ett år sedan

Demokratin segrade över åsiktsförbudet i Borås

Förvaltningsrätten har ställt sig på demokratins sida, skriver Kommunistiska Partiet, som särskilt ifrågasätter att Vänsterpartiet i Borås uttalade stöd för ett beslut som bidrog till ett kommunalt åsiktsförbud. 

Det här är en opinionstext

Robert Mathiasson
ordförande i Kommunistiska Partiet

Förvaltningsrätten har underkänt Borås kommuns åsiktsförbud mot Kommunistiska Partiet. Det var i våras som Borås kommunala etablissemang beslutade att förbjuda Kommunisterna att hyra lokaler i syfte att hålla en föreläsning.

Skälet som kommunen och dess tjänstemän angav var politiska: man menade bland annat att Kommunistiska partiet är ”ett vänsterextremistiskt parti som faller under begreppet våldsbejakande extremism", en bedömning som hade sin grund i säkerhetschefens beslutsunderlag och analyser av vårt partiprogram. Den bedömningen var en ensidig och onyanserad tolkning av åsikter – inte handlingar – i vårt partiprogram. Att beslutet var odemokratiskt stod klart redan då och nu har alltså Förvaltningsrätten konstaterat samma sak.

Beslutet berodde uteslutande på att etablissemanget ogillar våra åsikter. Förvaltningsrättens dom är därför viktig för demokratin i vårt land. Politiska åsiktsskillnader får aldrig motivera åsiktsförbud. Det är fri debatt och åsiktsfrihet som krävs. Kommunala lokaler bör användas till att främja den fria debatten och ska främst gå till fattiga organisationer. Inte minst om dessa organisationer liksom Kommunisterna strävar efter att aktivera invånarna i staden. 

Den drivande kraften i Borås kommunfullmäktige har bland annat varit vänsterpartisten Ida Legnemark. Hon åtog sig att vara etablissemangets röst i fullmäktige när dessa gav sitt stöd till tjänstemannabeslutet att förbjuda lokaluthyrning. Senare placerades hon som förstanamn på Vänsterpartiets riksdagslista i Borås.

När nu förvaltningsrätten har ställt sig på demokratins sida och underkänt Legnemark & Co:s ingrepp i de demokratiska fri- och rättigheterna förutsätter jag att Vänsterpartiets ledning agerar i förhållande till Legnemark, som i praktiken har uttalat stöd för ett beslut som bidrog till ett kommunalt åsiktsförbud gentemot Kommunistiska Partiet. Den samlade vänster- och arbetarrörelsen måste vara en kraft för att utvidga och stärka demokratin, inte för att inskränka och tysta den.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 6 december 2018 kl 11:55

Skribent

Robert Mathiasson
ordförande i Kommunistiska Partiet