Debatt
Sverigedemokraterna
14 januari 2019 kl 11:27

Denna artikel publicerades för ett år sedan

Därför deltar vi i SD inte i Folk och Försvar

Som fristående organisation kan Folk och Försvar givetvis välja sina gäster. Men den tämligen vidlyftiga konferensen finansieras nästan uteslutande via offentliga medel. I det läget är det arrogant att utesluta Sveriges tredje största parti, skriver Josef Fransson (SD). 

Det här är en opinionstext

Josef Fransson
riksdagsledamot SD, ledamot i Riksdagens Försvarsutskott

I dagarna går årets upplaga av Folk och Försvars rikskonferens av stapeln. Platsen är som sedvanligt Högfjällshotellet i Sälen, så att delegaterna kan använda förmiddagarna till skidåkning. På plats finns politiker, personal från Försvarsmakten, Polismyndigheten, MSB, försvarsindustrin, m.m. för att delta på - som vad Folk och Försvar själva uppger - ”Sveriges viktigaste forum för diskussioner om säkerhetspolitik, försvar och samhällets krisberedskap”.

På det stora hela så tycker vi i SD att det är alldeles utmärkt att olika delar av samhället träffas och diskuterar dessa för Sverige otroligt viktiga områden, även om man givetvis kan ha detaljsynpunkter på det upplägg som råder i nuvarande arrangemang. Som alla förstår så är det ju inte helt gratis att lägga en stor konferens på ett av Sveriges mest populära skidhotell mitt i högsäsong.

Sverigedemokraterna har tidigare deltagit med våra försvarspolitiker på konferensen, men i år har vi dock valt att lämna återbud. Folk och Försvar har nämligen med kirurgisk precision lyft bort Sverigedemokraterna ur hela arrangemanget, annat än som stolsvärmare. Detta kan tyckas anmärkningsvärt inte minst då vi är det enda parti som under alla år hållit en rak och konsekvent linje i försvars- och säkerhetspolitiska frågor, medan samtliga andra partier nu får omvärdera sin nedmonteringspolitik.

Under konferensen i Sälen medverkar nu alltså representanter från samtliga andra riksdagspartier  under minst en punkt, vissa i så många som fem punkter. Av totalt 18 framträdande från politiker är alltså Sveriges tredje största parti inte med en enda gång. Att personerna bakom Folk och Försvar har en avig inställning till Sverigedemokraterna har man egentligen klarlagt redan tidigare då man år efter år hittar nya svepskäl för att inte låta vårt ungdomsförbund bli medlemmar, vilka då som enda ungdomsförbund följaktligen inte kan delta på konferensen. Detta senaste tilltag är dock än mer anmärkningsvärt.

Som fristående organisation kan Folk och Försvar givetvis välja vilka gäster man vill ha, huruvida man vill bjuda in Sverigedemokraterna och om man vill höra vad vi har att säga eller inte. Dock finansieras Folk och Försvars rikskonferens nästan uteslutande via offentliga medel via de ganska tilltagna deltagaravgifterna, om de så kommer från riksdagen, regeringen eller andra statliga myndigheter. I det läget är det tämligen arrogant att man anser sig stå över folkets röst och det mandat väljarna givit för rikets styre. Jag skulle vilja gå så långt som att säga att det är fullständigt orimligt att det offentliga bekostar vidlyftiga konferensavgifter till ett arrangemang där man från arrangören alltså inte kan sägas vara partipolitisk neutral.

Undertecknad kommer med anledning av ovan att i riksdagen lyfta frågan om huruvida det är rimligt att riksdagen bekostar politikernas konferensavgift till detta arrangemang. Nu när det blivit så tydligt att Folk och Försvar tar partipolitisk ställning är det kanske dags att riksdagen stryper pengaflödet.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 14 januari 2019 kl 11:27
Uppdaterad: 15 januari 2019 kl 09:11

Skribent

Josef Fransson
riksdagsledamot SD, ledamot i Riksdagens Försvarsutskott