Debatt
Bostadsbristen
4 juni 2018 kl 13:33

Denna artikel publicerades för 3 år sedan

Dags för en bostadspolitik som fungerar

I stället för att slänga sig med inövade och ihåliga talepunkter om Moderaternas bostadspolitik borde bostadsministern ägna kraft åt att leverera förslag som på allvar bekämpar bostadsbristen, skriver Mats Green (M) bostadspolitisk talesperson i en slutreplik till bostadsminister Peter Eriksson (MP).

Det här är en opinionstext

Mats Green
bostadspolitisk talesperson (M)

Slutreplik. Peter Eriksson (MP) borde ta kritiken mot regeringens passivitet i bostadspolitiken på allvar. Lika så borde statsrådet kunna erkänna att regeringens byggsubventioner inte har någon nämnvärd effekt, när verkligheten och erfarenheterna från tidigare försök att subventionera byggbranschen talar sitt tydliga språk.

Jag är beredd att vilken dag som helst diskutera med Peter Eriksson om hur vi kan driva igenom reformer för att kapa hela år från planprocessen. Om hur vi kan genomföra reformer för att öka tillgången till byggbar mark, öka rörligheten på bostadsmarknaden och förenkla plan- och bygglagen. Om hur vi behöver underlätta för fler att kunna äga sitt boende. Om hur vi behöver förändra bullerregler, strandskydd och minska antalet riksintressen som idag hindrar nybyggnation. Men den viljan finns inte hos den rödgröna regeringen.

Statsminister Stefan Löfven (S) och bostadsminister Peter Eriksson är i stället helt upptagna med att stoppa miljardtals kronor i byggherrarnas fickor och tror blint på att det kommer öka utbudet av billiga hyresrätter. Det är en prioritering som är svår att förstå, speciellt när det enbart är knappt fem procent av stödet som har betalats ut.

För att värna god bostadsförsörjning måste vi våga se till helheten och inse att de olika problemen på bostadsmarknaden hänger ihop och att det krävs en bred reformagenda för att kunna göra skillnad och skapa en bättre fungerande bostadsmarknad. Det går inte att peka på enskilda förslag, oavsett om det är enstaka regelförenklingar eller byggsubventioner, som något som kommer lösa bostadskrisen.

Vi moderater lovar inte att vi enkelt kan vända den nuvarande situationen, men vi är beredda att leverera breda och genomarbetade reformer som tar ett helhetsgrepp för att bekämpa de omfattande problem som har skapat dagens dysfunktionella bostadsmarknad.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 4 juni 2018 kl 13:33
Uppdaterad: 4 juni 2018 kl 14:40

Skribent

Mats Green
bostadspolitisk talesperson (M)