Debatt
Skyddsombud
28 oktober 2019 kl 10:48

Dags att tänka nytt kring skyddsombuden

Skyddsombuden spelar en viktig roll för arbetsmiljöarbetet, men i en tid där facken under många år på flera områden har tappat medlemmar blir det allt mer ohållbart att organisationen kring skyddsombuden i praktiken är upplåst kring fackligt medlemskap, replikerar företrädare för Svenskt Näringsliv och Företagarna.

Det här är en opinionstext

LO, Saco och TCO kritiserar Svenskt Näringslivs förslag om förändringar i regelverket kring skyddsombud, som vi presenterade i en rapport 2017, och vår kritik gällande Ylva Johanssons förslag om införandet av utökad tillträdesrätt för fackliga regionala skyddsombud (RSO).

Bakgrunden till rapporten var att det under lång tid har förts fram kritik kring hur en del RSO har agerat då de blandar samman sin roll som fackliga medlemsvärvare med rollen som RSO, och i många fall även agerar som ”myndighetsinspektörer”.

Kritiken gäller även det faktum att dagens system ger ett monopol för facken att utse lokala skyddsombud. Det är inte en ordning som skapar legitimitet och förtroende. Det är dessa två saker, RSO:nas sammanblandning av sina roller och bristerna i systemet med att utse lokala skyddsombud, som vi menar är problematiskt vilket också framgår tydligt i Svenskt Näringslivs rapport ”Dags att tänka nytt”.

En av anledningarna till att vi skrev rapporten är just att vi delar fackens syn på att skyddsombuden spelar en viktig roll för arbetsmiljöarbetet och att det idag finns alldeles för få lokala skyddsombud. Arbetsgivarna ser de lokala skyddsombuden som en viktig samarbetspart för en bättre arbetsmiljö, något som gynnar både företaget och medarbetarna.

I en tid där facken under många år på flera områden har tappat medlemmar blir det allt mer ohållbart att organisationen kring skyddsombuden i praktiken är upplåst kring fackligt medlemskap. Därför tycker Svenskt Näringsliv och Företagarna att det är dags att tänka nytt för att vända utvecklingen istället för att fortsätta försvara ett system som fungerar allt sämre. Detta är vår enkla poäng.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 28 oktober 2019 kl 10:48
Uppdaterad: 28 oktober 2019 kl 10:55

Skribenter

Amelie Berg
jurist och arbetsmiljöexpert, Svenskt Näringsliv
Lise-Lotte Argulander
jurist och arbetsmiljöexpert, Företagarna