Debatt
Sjukvård
21 april 2016 kl 16:44

Denna artikel publicerades för 4 år sedan

Dags att ministern höjer blicken från snusdosan

Sedan Gabriel Wikström tillträdde som sjukvårds- och folkhälsominister har viktiga sjukvårdsreformer fått stå tillbaka för förmynderi och plakatpolitik. Det är dags att Wikström börjar fokusera mer på sjukvårdens utmaningar och mindre på personalen prillor.

Det här är en opinionstext

Det senaste exemplet på Gabriel Wikströms förbudsiver är tobaksutredningen, som presenterades i början av mars. Den innehåller förslag om att utvidga rökförbudet till bland annat uteserveringar. Snus och cigaretter skall framöver inte kunna förvaras synliga för kunder i butiker. Det skall inte längre få stå smak, doft eller tillsatser på förpackningen och en snusdosa skall framöver innehålla minst 20 prillor om utredningens förslag går igenom. Wikström tog entusiastiskt emot utredningen och säger att det finns all anledning att i närtid återkomma till förslagen. 

Vidare var det första Wikström gjorde som minister att lägga ner den utredning som tillsattes av den tidigare alliansregeringen om att tillåta gårdsförsäljning av alkohol. Han arbetar även för minskade möjligheter till distansförsäljning av alkohol och reklam.

Att alkohol och tobak inte är nyttigt är ingen nyhet och vi har redan i dag betydande restriktioner för att snusa, röka och dricka. Vi anser inte att det behövs fler regleringar som detaljstyr vuxna människors val och det är en oroväckande förmyndarmentalitet som regeringen visar. Än mer oroväckande är dock det stora fokus som sjukvårds- och folkhälsoministern lägger på dessa frågor samtidigt som sjukvården står inför stora utmaningar.

För det första är den största utmaningen för svensk sjukvård den nyligen föreslagna regionindelningen. Detta kommer att innebära den största omorganisationen för sjukvården sedan landstingen skapades. Frågorna är många och här krävs ett ledarskap och en tydlighet som Gabriel Wikström hittills inte visat.

För det andra har vi ett nationellt problem vad gäller kompetensförsörjningen i vården. Många landsting och regioner tvingas stänga vårdplatser och anlita dyra stafettläkare. Regeringens försök med traineejobb är en flopp och hittills har inte ett enda traineejobb skapats inom landstingen. Här måste regeringen tänka nytt och prioritera om.

För det tredje går kostnadsutvecklingen inom hälso- och sjukvården inte hand i hand med landstingets intäkter. Regeringen måste börja föra en politik som får fler i arbete och ökar skatteintäkterna, det är enda sättet att i framtiden klara vår gemensamma välfärd. I stället vill regeringen påhejade av Vänsterpartiet låna pengar för att finansiera ökade statsbidrag till landstingen.

Det här är frågor som borde ges högsta prioritet, men istället väljer Wikström att vifta med förbudspinnen och gömma sig bakom en sällan skådad följetong av plakatpolitik. Det här håller inte. Sverige har större problem än att det står tranbär på snusdosan.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.