”Därför kunde vi inte stödja den nya strategin för SLL”

Sjukvård. Landstingsmoderaternas oförmåga att styra har gjort personalbristen kronisk. Med snabbt växande skatteintäkter och landets högsta landstingsskatt borde Stockholms läns landsting ha bra förutsättningar, men moderaterna vägrar se verkligheten. Tyvärr återspeglas problemen även i den nya kompetensförsörjningsstrategin.
Jens Sjöström (S) & Susanne Nordling (MP) , oppositionslandstingsråd, Stockholms Läns Landsting
Annons

REPLIK Personallandstingsrådet Peter Carpelan (M) skriver i en replik till vårt tidigare inlägg att vi inte tar ansvar för personalbristen i Stockholms läns landsting, då vi inte ställer oss bakom den nyligen beslutade kompetensförsörjningsstrategin.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har länge krävt en kompetensförsörjningsstrategi för att komma tillrätta med problemen. Även om diskussionerna har pågått under en tid var det först i somras vi äntligen fick lämna synpunkter. Tyvärr ratades många för oss viktiga och avgörande åtgärder helt och därför kan vi inte ställa oss bakom strategin.

För det första - professionerna måste vara delaktiga i kompetensförsörjningen. De fackliga representanterna har inte fått lämna sina slutgiltiga kommentarer till det dokument som berör deras medlemmars vardag. Det kommer alltså att vara beslutat innan de får ta ställning till resultatet.

Annons

För det andra - alliansen måste visa att de inser allvaret. Vi har haft önskemål om en nulägesbeskrivning av kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården utifrån ett patient-, medarbetar- och arbetsgivarperspektiv. Detta har konsekvent avvisats. Vi har i stället fått höra att det “alltid har varit kris i sjukvården”, vilket visar att landstingsmoderaterna inte har förstått vidden av personalkrisen i det landsting de faktiskt styr.

För det tredje - personalen måste få tid för återhämning. Idag orkar inte sjuksköterskor och undersköterskor stanna kvar inom vården. Därför krävs förändrade arbetstidsmodeller för att förbättra arbetsmiljön, tid för återhämning och kompetensutveckling. Enligt landstingsmoderaterna är det fritt fram för verksamheter att införa detta på prov, men i verkligheten har det inte fungerat.

För det fjärde - alla verksamheter måste ta ett utbildningsansvar. Landstinget måste kunna erbjuda utbildningsplatser till alla yrkeskategorier. All landstingsfinansierad vårdverksamhet måste därför åläggas att delta i utbildning av ny hälso- och sjukvårdspersonal och att främja forskning. Det ska vara en förutsättning för att få ett avtal med landstinget. Även här har landstingsmoderaterna backat.

Det är några av de skäl till varför vi väljer att inte ställa oss bakom landstingsmoderaternas förslag till kompetensförsörjningsstrategi. Alla åtaganden som förpliktigade till verklig förändring ratades. En sak fick vi däremot igenom, nämligen att strategin ska följas upp av en handlingsplan med politisk förankring. För det är en sak vad som sägs på papper. En annan sak vilka förutsättningar personalen ges för att förverkliga innehållet.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Fler artiklar om Sjukvård

Igår 11:27

”Vi står gärna bakom en utfallsbaserad vård”

Gunnar Akner mfl, nätverket mot olämplig styrning av hälso- och sjukvården
Igår 05:45

”Socialstyrelsens riktlinjer försämrar för patienterna”

Rolf Holmqvist & Christer Sandahl, professorer Linköping resp Karolinska
24 mars

”Vårdval gör vården för reumatiker ojämn”

Hans Håkansson & Cecilia Carlens, Reumatikerförbundet resp Sv Reumatologisk Förening
24 mars

Kostråd måste kunna få anpassas till individen

Jenny Levin mfl, leg. dietist primärvården Stockholm

Senast publicerat

Idag 16:31

Replik: Politiker ska inte styra över teaterscenerna!

Saga Axmalm , vice ordförande Liberala ungdomsförbundet Göteborg
Idag 15:40

Stoppa regeringens upphandlingslag - igen!

Carina Lindfelt & Birgitta Laurent, avdelningschef Arbetsmarknad / expert på upphandlings- och konkurrensfrågor, Svenskt Näringsliv
Idag 11:41

Låt funktionsnedsatta arbeta i omsorgen

Monica Lingegård, vd Samhall
Idag 09:12

”Skärp kraven för miljövänliga hus”

Pernilla Winnhed mfl, vd Energiföretagen Sverige

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här