Debatt
Sjukvård
13 oktober 2016 kl 13:57

Denna artikel publicerades för 4 år sedan

”Därför kunde vi inte stödja den nya strategin för SLL”

Landstingsmoderaternas oförmåga att styra har gjort personalbristen kronisk. Med snabbt växande skatteintäkter och landets högsta landstingsskatt borde Stockholms läns landsting ha bra förutsättningar, men moderaterna vägrar se verkligheten. Tyvärr återspeglas problemen även i den nya kompetensförsörjningsstrategin.

Det här är en opinionstext

REPLIK Personallandstingsrådet Peter Carpelan (M) skriver i en replik till vårt tidigare inlägg att vi inte tar ansvar för personalbristen i Stockholms läns landsting, då vi inte ställer oss bakom den nyligen beslutade kompetensförsörjningsstrategin.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har länge krävt en kompetensförsörjningsstrategi för att komma tillrätta med problemen. Även om diskussionerna har pågått under en tid var det först i somras vi äntligen fick lämna synpunkter. Tyvärr ratades många för oss viktiga och avgörande åtgärder helt och därför kan vi inte ställa oss bakom strategin.

För det första - professionerna måste vara delaktiga i kompetensförsörjningen. De fackliga representanterna har inte fått lämna sina slutgiltiga kommentarer till det dokument som berör deras medlemmars vardag. Det kommer alltså att vara beslutat innan de får ta ställning till resultatet.

För det andra - alliansen måste visa att de inser allvaret. Vi har haft önskemål om en nulägesbeskrivning av kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården utifrån ett patient-, medarbetar- och arbetsgivarperspektiv. Detta har konsekvent avvisats. Vi har i stället fått höra att det “alltid har varit kris i sjukvården”, vilket visar att landstingsmoderaterna inte har förstått vidden av personalkrisen i det landsting de faktiskt styr.

För det tredje - personalen måste få tid för återhämning. Idag orkar inte sjuksköterskor och undersköterskor stanna kvar inom vården. Därför krävs förändrade arbetstidsmodeller för att förbättra arbetsmiljön, tid för återhämning och kompetensutveckling. Enligt landstingsmoderaterna är det fritt fram för verksamheter att införa detta på prov, men i verkligheten har det inte fungerat.

För det fjärde - alla verksamheter måste ta ett utbildningsansvar. Landstinget måste kunna erbjuda utbildningsplatser till alla yrkeskategorier. All landstingsfinansierad vårdverksamhet måste därför åläggas att delta i utbildning av ny hälso- och sjukvårdspersonal och att främja forskning. Det ska vara en förutsättning för att få ett avtal med landstinget. Även här har landstingsmoderaterna backat.

Det är några av de skäl till varför vi väljer att inte ställa oss bakom landstingsmoderaternas förslag till kompetensförsörjningsstrategi. Alla åtaganden som förpliktigade till verklig förändring ratades. En sak fick vi däremot igenom, nämligen att strategin ska följas upp av en handlingsplan med politisk förankring. För det är en sak vad som sägs på papper. En annan sak vilka förutsättningar personalen ges för att förverkliga innehållet.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 13 oktober 2016 kl 13:57

Skribenter

Jens Sjöström
oppositionslandstingsråd (S), Stockholms läns landsting
Susanne Nordling
oppositionslandstingsråd (MP) Stockholms läns landsting