Debatt
Psykisk ohälsa
8 mars 2016 kl 11:46

Denna artikel publicerades för 5 år sedan

Därför behöver Hjärnkoll fortsatt stöd

Den psykiska ohälsan ökar i samhället och leder till stort lidande för många människor. Trots detta hotas Riksförbundet Hjärnkoll av nedläggning eftersom inget beslut om fortsatt statligt stöd ännu har tagits.

Det här är en opinionstext

Stigmatiseringen av personer med psykisk ohälsa försvårar både tillfrisknande och ökar lidandet. Vår hälso- och sjukvårdsminister, som själv har lidit av psykisk ohälsa, har offentligt berättat om sina egna erfarenheter för att motverka stigma.

Ändå har en av de största verksamheterna mot fördomar kring psykisk ohälsa ännu inte fått beslut om anslag 2016. Varför?

Tre av fyra människor har erfarenhet av psykisk ohälsa, egen eller som anhörigs. Psykisk ohälsa kostar samhället 70 miljarder kronor årligen och därtill kommer det stora mänskliga lidandet.

Att satsa på öppenhet och ökade kunskaper är absolut nödvändigt för att rädda liv och minska diskriminering. 

Riksförbundet Hjärnkoll har 400 särskilt utbildade attitydambassadörer som föreläser och utbildar på arbetsplatser, i skolor, i hälso- och sjukvård och äldreomsorg. Varje dag året om är minst en, ofta flera ambassadörer ute och föreläser någonstans i landet.  

Hjärnkoll fick 2015 Psykiatrifondens Fördomspris för sitt arbete med att minska stigmat kring psykisk sjukdom som gett tydligt dokumenterat resultat. Hjärnkoll är en ideell organisation utan eget kapital vilket gör verksamheten beroende av statlig finansiering.

Men något beslut om fortsatta anslag har ännu inte tagits. Det innebär att det finns risk för att Hjärnkoll måste läggas ner.

Årets arbete har därför ”lagts på is”. Muntliga preliminära positiva besked har inkommit om fortsatt finansiering, men ett formellt beslut saknas. 

Regeringen har tagit larmsignalerna om ökad psykisk ohälsa i samhället och i arbetslivet på allvar och har därför i december 2015, tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), beslutat om en rekordstor satsning på området psykisk hälsa. 

Vi gläds över detta men kan inte förstå hur man samtidigt missat att ta beslut om anslagen till en av vår tids nu starkaste röster för att motverka stigma kring psykisk ohälsa, speciellt som insatserna gett mätbart positiva resultat. 

Hälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström har själv flera gånger på ett föredömligt sätt offentligt talat om egna upplevelser av psykisk ohälsa och vikten av att minska fördomarna i samhället. 

I radioprogrammet Psyket i Sveriges Radio den 24 januari i år fick Gabriel Wikström frågan vad han vill bli ihågkommen för. Han beskrev att han, bland annat vill bli ihågkommen för att ha bidragit till att bryta det stigma som finns kring psykisk ohälsa. 

Riksförbundet Hjärnkoll arbetar med just den frågan, inte med en röst utan med en 400 personer stark kör. Vi är därför förbluffade och förundrade över varför det ännu inte finns något beslut om anslag för Riksförbundet Hjärnkoll.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 8 mars 2016 kl 11:46
Uppdaterad: 10 maj 2016 kl 16:29

Skribenter

Martin Schalling
ordförande Psykiatrifonden, professor Karolinska Institutet
Ann-Kristin Sandberg
samordnare Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa