Debatt
Kultur
11 mars 2019 kl 15:38

C: Vi måste fatta svåra men nödvändiga beslut

Som tidigare borgarråd i majoritet vet givetvis Olle Burell (S) att politik inte handlar om att trolla, utan om att våga prioritera. De förändringar som sker ska inte påverka förvaltningens kärnverksamheter. Inga lärare i Kulturskolan kommer behöva gå och inga bibliotek stängs, slutreplikerar Jonas Naddebo, kultur- och stadsmiljöborgarråd (C) Stockholms stad.

Det här är en opinionstext

Slutreplik. Det är välkommet att Burell möter vår politik med argument och lyfter sin egna politik. Tidigare har han fokuserat mer på att hitta på fyndiga smeknamn och anklaga mig för både det ena och det andra. Jag kan konstatera att ”mer till allt och alla” fortsatt är den enda vägledande principen för Socialdemokraterna kombinerat med rädslan att prioritera och fatta svåra men nödvändiga beslut. 

När Socialdemokraterna målar upp en dyster bild över att de grönblåa skär dramatiskt i kulturen och sviker den historiska samsynen på vikten av kultur glömmer de nämna en sak: Att vår kulturbudget är näst högst i stadens historia. Den grönblåa budgetminskningen är på 24,7 miljoner men är fortfarande en budget i miljardklassen, med satsningar på barn, unga och kultur i ytterstaden.

Som tidigare borgarråd i majoritet vet givetvis Burell att politik inte handlar om att trolla, utan om att våga prioritera. Jag har gett förvaltningen ett tydligt uppdrag att åtgärda de strukturella problem som orsakar orimliga kostnadsökningar. De förändringar som nu sker ska inte påverka förvaltningens kärnverksamheter. 

Inga lärare i Kulturskolan kommer behöva gå och inga bibliotek stängs. Att då säga något annat är att sprida oro.

Vi gör denna omställning, där 90 av 1 000 tjänster berörs, för att stärka förvaltningen genom att förena en långsiktig stabil ekonomi tillsammans med att satsa på åtgärder som gör mest nytta. Hittills har 77 personer varit intresserade av frivilliga avgångar och förhoppningen är att det bara en bråkdel som måste gå genom övertalighet.

För att förvaltningen ska kunna vara stabil på lång sikt behöver verksamheten moderniseras och effektiviseras. På så sätt kan vi klara ökade lokalkostnader och säkerställa att satsningar inte äts upp av hyror eller byråkrati. Det här håller Burell med om. Det är bra att vi kan enas om det. Men de har haft fyra år på sig att agera men har i stället stoppat i huvudet i sanden.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.