Debatt
Bostadsbyggande
2 juni 2017 kl 11:45

Denna artikel publicerades för 3 år sedan

”Byggstödets effekt är överdriven”

Det är inte på grund av investeringsstödet som de bostäder som fått stöd har byggts – de var projekterade redan innan det infördes, skriver Sveriges Byggindustrier i en slutreplik.

Det här är en opinionstext

Björn Wellhagen
näringspolitisk chef Sveriges Byggindustrier

I en replik skriver Anders Nordstrand, vd för Sabo, att det inte är tvekan om att investeringsstödet haft effekt.  Men i realiteten är det så att de bostäder som fått subventioner var projekterade innan stödet infördes. Möjligen kan det i framtiden byggas fler hyresrätter i vissa områden men då på bekostnad av bostadsrättsbyggande. Men att stödet skulle leda till de 15 000 nya hyresrätter per år som utlovades och att, som Löfvén gjorde, kalla det för en historisk investering är inte rimligt. 

Sabo larmar dock om att man inte kan bygga alla bostäder man vill. Man får helt enkelt inte tillräckligt med anbud och de man får anses ofta dyra. En av de stora flaskhalsarna just nu är arbetskraft. Det råder brist på såväl yrkesarbetare som ingenjörer. Faktum är att det enligt våra beräkningar saknas 40 000 personer i branschen för att nå regeringens målsättning.

Byggbranschen fungerar inte på något annat sätt än andra branscher när det gäller utbud och efterfrågan. Om behoven är stora men utförarna få så går priset upp, på precis samma sätt som för andra varor. Därför är det viktigt att vi blir fler i branschen. Det är inte bara yrkesarbetare och tjänstemän som saknas, kommuner har brist på planhandläggare, lantmäteriverket saknar förrättningslantmätare och arkitekter och tekniska konsulter har fulla orderböcker.

Det är inte helt enkelt att sänka byggkostnaderna, såvida inte kommunerna börjar rea ut mark, skatten sänks radikalt, byggarbetarnas löner sänks eller att det börjar ställas lägre kvalitetskrav på våra bostäder. Detta är nämligen till stor del förklaringen till dagens kostnadsläge. Men ingen av dessa åtgärder är vare sig trolig eller önskvärd.

Vi är helt eniga med Sabo om att Sverige behöver fler bostäder. Byggföretagen vill gärna bygga. Men ska det byggas mer krävs inte bara åtgärder som i grunden förändrar och förbättrar bostadsmarknaden i Sverige. Det handlar också om att vi måste bli fler. Det kommer att ta tid, men det är inte desto mindre nödvändigt.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 2 juni 2017 kl 11:45

Skribent

Björn Wellhagen
näringspolitisk chef Sveriges Byggindustrier