Pressade byggpriser Hela debatten

Byggarna behöver se över sin egen verksamhet

Ökad konkurrens skulle tvinga branschen att öka produktiviteten och sänka kostnaderna utan att göra avkall på kvaliteten.

Replik. I vår gemensamma debattartikel ”EU:s högsta byggpriser måste pressas” listar vi vad såväl staten som bygg- och fastighetsbranschen behöver åtgärda för att det ska byggas fler bra och prispressade bostäder.

Sveriges Byggindustriers svar på det är att enbart titta på vad alla andra ska göra. Björn Wellhagen, som är näringspolitisk chef, har till och med börjat titta på och göra prisjämförelse med hamburgare. Vi skulle önska att förbundet i stället vänder blicken mot branschens egen verksamhet och arbetade för att öka produktiviteten och sänka kostnadsutvecklingen.

Det är dyrare att bygga bostäder i Sverige än vad det är i till exempel Norge, Danmark, Finland och Tyskland som alla är länder med höga ambitioner vad gäller kvalitet, gestaltning och förhållanden på arbetsmarknaden.

Det går att bygga prispressade bostäder även i Sverige utan att göra avkall på kvalitet eller sänka löner – det visar bland annat SABOs Kombohus, som byggs till 25 procent lägre pris än snittet på marknaden. Att byggindustrierna inte ser denna möjlighet styrker också det som vi skrev i vår debattartikel, att det behövs mer konkurrens bland de som bygger.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Läs hela Dagens Samhälle

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här.