Debatt
Flygtrafik
11 juli 2014 kl 15:08

Denna artikel publicerades för 6 år sedan

Bromma inte enda platsen att bygga på

Daniel Helldén (MP) pekar på att tillväxten bromsas av Stockholms bostadsbrist och hävdar därmed att Bromma flygplats måste ge plats åt bostäder. Riksbyggen vill dock påminna om att det inte är den enda plats där det går att bygga i Stockholm.

Det här är en opinionstext

Leif Linde
vd Riksbyggen

REPLIK. Det råder ingen tvekan om att behovet av ökat bostadsbyggande är stort. Inte minst i våra storstäder börjar behovet bli akut. Det är därför varmt välkommet att Daniel Helldén (MP) i sin debattartikel lyfter fram en WSP-rapport som Riksbyggen och HSB beställt, som visar att bristen på bostäder i Stockholm bromsar tillväxten.

2012 stod huvudstadsregionen för 53 procent av Sveriges totala befolkningstillväxt. Tillsammans med Uppsala län stod Stockholms län för 75 procent av befolkningstillväxten bland yrkesaktiva (20–65 år). Åtta av Sveriges tio snabbast växande kommuner 2012 fanns i huvudstadsregionen. Slår befolkningsprognoserna in kommer Stockholm att vara den snabbast växande storstadsregionen i Västeuropa fram till 2030. Det ställer stora krav på bostadsbyggandet.

Det samlade produktionsbortfallet till följd av bostadsbristen i Stockholm bedöms av WSP uppgå till mellan 330 miljarder och 660 miljarder under perioden 2010-2030. Lönesumman under samma period minskar med 23-46 miljarder och kommunernas skatteinkomster minskar med 8-15 miljarder.

Sedan 2007 har bostadsbyggandet i Sverige legat på 20–25 000 lägenheter per år. Vår bedömning är att det måste öka till minst 45 000 nya bostäder per år, bara för att möta befolkningstillväxten.

Vidare måste 50 000 lägenheter per år förnyas och rustas upp tills upprustningsbehovet är åtgärdat och bostäderna motsvarar dagens behov. Denna takt måste hållas tills utbudsbristen är åtgärdad. Mot den bakgrunden är regeringens löfte om 100 000 nya bostäder mycket glädjande.

Stockholm är Sveriges tillväxtmotor och för att fullt ut kunna utnyttja sin tillväxtpotential är det helt enkelt nödvändigt att öka takten på byggandet. Med det sagt är det inte självklart att ökat bostadsbyggande måste innebära nedläggning av Bromma flygplats.

Vi tar inte ställning i flygplatsfrågan, utan konstaterar bara att Stockholmsregionen erbjuder fler möjligheter till nybyggnad – och förtätning utanför stadskärnan.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 11 juli 2014 kl 15:08
Uppdaterad: 22 augusti 2014 kl 10:44

Skribent

Leif Linde
vd Riksbyggen