Debatt
Läkare
8 september 2019 kl 06:05

Denna artikel publicerades för ett år sedan

Bristande handledning hotar framtidens sjukvård

Klinisk handledning måste värderas högre och vara meriterande för läkaren genom hela karriären. Att läkarstudenter saknar handledare är illavarslande. 

Det här är en opinionstext

Snart återvänder tusentals svenska läkarstudenter till sjukhuskorridorerna efter sommaren. Som morgondagens läkare väntas de inte bara besitta en djup medicinsk kunskap, utan ska därtill även lära sig det kliniska hantverk som läkaryrket innebär. För att studenter ska tillgodogöra sig dessa praktiska färdigheter krävs väl genomtänkta kliniska placeringar och handledare som vägleder med engagemang och intresse.

Därför är det bekymrande att omkring åttio procent av landets läkarstudenter inte har tillgång till en personlig handledare under alla sina kliniska placeringar.

En översyn som Sveriges läkarförbund Student gjort avslöjar att andelen läkarstudenter som saknar tillgång till en personlig handledare har ökat mellan åren 2012 till 2016 och situationen har inte blivit bättre sedan dess. Läkarförbundets grundutbildningsenkät från 2018 visar att en femtedel av de nyexaminerade läkarna anser att den kliniska handledningen är otillräcklig. Anledningen till de illavarslande siffrorna uppges vara det stora antalet studenter per vårdteam, kombinerat med de handledande läkarnas tidsbrist. Den bristande kontinuiteten gällande tillgång till handledare leder till att läkarstudenter inte får utföra och öva på kliniskt relevanta moment under sina placeringar.

Läget är oroväckande. I en alltmer ansträngd vård, till följd av högre krav på administration och vårdplatsbrist, finns inte tillräckligt med tid för att handleda dagens studenter. Samtidigt uppger en tredjedel av dagens yngre läkare att de funderar på att byta yrke och regeringen utökar antalet platser på läkarutbildningarna. Hur kommer situationen att se ut inom de närmaste åren när färre läkare ska handleda en ökad mängd läkarstudenter?

Sveriges läkarförbund Student kan konstatera att försörjningen av framtidens läkare, den högsta kompetensen inom sjukvården, är hotad.

För att komma tillrätta med detta mycket illavarslande problem krävs förändring. Läkare måste ges tid att kontinuerligt handleda sina studenter. Tidsbristen är en viktig faktor och minskad administration, listning på läkare och fler läkare som chefer utgör långsiktiga lösningar.

Dessutom krävs en förändrad syn på läkarens roll som handledare. Klinisk handledning måste värderas högre och vara tydligt meriterande för läkaren genom hela karriären. Vid lönesättning och tillsättning av tjänster ska läkare med hög pedagogisk skicklighet premieras.

Härutöver måste alla kliniskt verksamma läkare ges avsatt tid för att utvecklas i sin roll som handledare. På samma sätt som vi i dag gärna belönar framstående forskare inom läkarkåren, måste vi i framtiden också lyfta fram duktiga pedagoger. Det ska märkas att man är skicklig på att undervisa.

En plats på läkarprogrammet är en stor investering, både för den enskilda individen och för skattebetalarna. För att även morgondagens medborgare ska kunna erhålla en vård av världsklass krävs att varje sådan utbildningsplats levererar klinisk handledning och undervisning av högsta kvalitet genom hela utbildningen. Allt annat är inte bara ett svek mot vår framtida läkarkår, utan i slutändan också mot våra framtida patienter.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 8 september 2019 kl 06:05
Uppdaterad: 8 september 2019 kl 06:04

Skribenter

Theodor Lav
ordförande Sveriges läkarförbund student
Nemanja Samardzic
förbundsstyrelseledamot Sveriges läkarförbund student