Debatt
Sjukvård
30 maj 2013 kl 15:43

Denna artikel publicerades för 8 år sedan

Bra förslag om billiga preventivmedel till unga

Vi vet att unga vill ta ansvar för sin sexuella hälsa, men för att lyckas med det krävs bra förutsättningar. Därför är förslaget om att subventionera preventivmedel för unga välkommet, även om det har vissa brister.

Det här är en opinionstext

Kristina Ljungros
förbundsordförande RFSU

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterade nyligen ett förslag till subvention av preventivmedel för unga. RFSU välkomnar detta steg mot ökad jämlikhet, något som vi efterfrågat under lång tid.

RFSU har under tre år genom Sverigebarometern kartlagt vården i landstingen vad gäller sexuell hälsa och har konstaterat att vården skiljer sig stort åt beroende på var du är bosatt, och där preventivmedelssubventionen för unga är ett exempel.

Förslaget från SKL innebär att personer upp till 25 år kommer att betala 100 kronor årligen för sina preventivmedel. RFSU ser positivt på att åldern höjs och kostnaden sänks, men är kritiska till att enbart preventivmedel som ingår inom Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) förmånssystem föreslås vara aktuella. Detta innebär att unga inte ges en reell valmöjlighet då sorterna inom TLV är begränsade.

Tyvärr kommer förslaget att också innebära försämringar för en del av landets unga. Redan i dag finns det landsting som subventionerar samtliga sorter och SKL:s rekommendation bör istället följa dessa landsting.

RFSU vet genom undersökningar att unga vill ta ett ansvar för sin sexuella hälsa, men för att lyckas med det krävs bra förutsättningar. Att minska de oönskade graviditeterna måste omfatta bra sexualundervisning, ett preventivmedel som passar, bra ungdomsmottagningar och mottagningar för unga vuxna. När nu SKL lägger fram sitt förslag om subventioner beklagar vi att det inte blir någon reell valfrihet för landets unga.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 30 maj 2013 kl 15:43

Skribent

Kristina Ljungros
förbundsordförande RFSU