Debatt
Budget 2017
5 oktober 2016 kl 10:39

Denna artikel publicerades för 4 år sedan

Bra att regeringen satsar på branschskolor

Många företag behöver medarbetare med spetskompetens inom sitt yrkesområde. Men för många gymnasieelever ratar dessa utbildningar eftersom de uppfattas som för smala. Och när kommunerna saknar det nödvändiga elevunderlaget erbjuds de heller inte. Svenskt Näringsliv välkomnar därför budgetsatsningen på särskilda branschskolor.

Det här är en opinionstext

I regeringens budgetproposition finns dessvärre flera förslag som motverkar företagande, förkovran och tillväxt. Men om man letar noga så hittar man en liten, men betydelsefull, budgetpost för utvecklande av så kallade branschskolor. Vad är en branschskola och varför är det viktigt? Inom näringslivet finns flera exempel på företag med ett stort rekryteringsbehov av specifika och nischade yrkesroller. Det handlar till exempel om murare och golvläggare inom byggbranschen, lastbils- och bussmekaniker inom transportnäringen samt och kylmontörer till installationsbranschen.

Dessa yrkesroller är det möjligt att läsa sig till på ett av gymnasiets yrkesprogram. Tyvärr väljer för få elever dessa utbildningar. Ofta är kunskapen om yrkena för låg och i en del fall uppfattar ungdomarna utbildningen som för smal - de vill hålla fler vägar öppna i sitt framtida yrkesliv. I andra fall beror det på att kommunerna helt enkelt inte erbjuder utbildningen. Elevunderlaget saknas lokalt, utbildningarna kan vara dyra och inom flera yrkesområden är svårt att hitta yrkeslärare.

Tanken med branschskolor är att nischade branscher och företag med behov av specifika yrkesroller ska kunna initiera och etablera utbildningar, antingen i egen regi eller tillsammans med en befintlig skola särskilt inriktad på branschens kompetensbehov. På så vis kan resurser, utrustningar och lärmiljöer samt yrkeslärarresurser koncentreras på en eller flera platser i Sverige. Fenomenet finns inom vissa branscher redan i dag, men skulle behöva utvecklas inom flera yrkesområden och i fler delar av landet.

Mer kraft och energi behöver läggas på att öka söktrycket till gymnasiets yrkesprogram, men det kommer inte vara tillräckligt. Branschskolorna lämpar sig därför särskilt bra för vuxenutbildningen. Det måste bli lättare att yrkesväxla senare i livet. Intresset för att utbilda sig till ett yrke i vuxen ålder är stort. Med lite mer arbetslivserfarenhet ökar kunskapen om en bredare arbetsmarknad än under studieåren.

I framtiden kan branschskolorna utvecklas till nationella eller regionala kunskapsnoder. Där kan branscher erbjuda gymnasiala yrkeskurser för elever och vuxna, kurser inom yrkeshögskolan, fortbildning för redan yrkesverksamma samt utbildning och fortbildning av yrkeslärare. Allt under ett och samma tak.

Branschskolorna skulle med tiden kunna underlätta rekryteringen för branscher som har stora svårigheter att hitta personer med rätt utbildningsbakgrund för jobbet. Inom näringslivet har vi också en hemläxa: vi måste öka kunskapen om våra branscher och förklara att även en nischad yrkesutbildning öppnar många dörrar till ett framtida arbetsliv.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 5 oktober 2016 kl 10:39

Skribenter

Mia Liljestrand
ansvarig yrkesvux- och yrkeshögskolefrågor, Svenskt Näringsliv
Johan Olsson
ansvarig gymnasiefrågor, Svenskt Näringsliv