Miljötillsyn

Bostäder går före skärpta miljökrav

Kommunerna kommer även i fortsättningen kunna välja om energiåtgången i byggnader ska mätas eller beräknas. Boverket sänker inte kraven, men vi väljer att inte skärpa dem eftersom vi inte vill riskera att bromsa byggandet av bostäder.

REPLIK Sverige har troligtvis världens bästa byggregler avseende energi - så inleder Sveriges Byggindustrier med flera en debattartikel i Dagens Samhälle. Boverket instämmer.

Tyvärr fortsätter debattörerna med ett påstående om att Boverket med sina nya energiföreskrifter vill sänka kraven. Det stämmer naturligtvis inte. Boverket är en myndighet som med högt ställda ambitioner bidrar till att genomföra regeringens klimat- och energipolitik. 

För Boverket är det emellertid också viktigt att de nya energiföreskrifterna inte riskerar att bromsa produktionen av nya bostäder. Aktuella prognoser säger att över 700 000 nya bostäder behövs de kommande 10 åren. Byggandet har tagit bra fart och det är viktigt att det kan fortsätta så. 

Att som debattörerna önskar kräva att energiprestanda alltid verifieras genom mätning skulle vara alltför administrativt betungande för kommunerna, så något sådant förslag har inte Boverket. 

Precis som idag kommer därför kommunerna även i fortsättningen att kunna avgöra vilken metod, mätning eller beräkning, som är bäst i det enskilda fallet. Det förefaller som att det ibland finns en  uppfattning om att beräkning som verifieringsmetod inte skulle vara tillåten idag, men det stämmer inte. Med andra ord innebär de nya energiföreskrifterna i princip ingen större förändring än att det som idag är en rekommendation blir juridiskt bindande.

Boverket fortsätter att verka för att bostadsbyggandet i Sverige har energiregler i världsklass. Självklart ska det ske i nära samverkan med alla aktörer som medverkar till ett hållbart bostadsbyggande.

 

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Läs hela Dagens Samhälle

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här.