Debatt
Bostadsbristen
1 oktober 2015 kl 11:46

Denna artikel publicerades för 5 år sedan

Bostadsbristen kräver en rad åtgärder

Moderaten Eva Thalén Finné menar att Hyresgästföreningen går regeringens ärenden för att vi tycker att statligt stöd är ett bra sätt att ytterligare boosta bostadsbyggandet. Hon påstår också att Hyresgästföreningen förordar statligt stöd som den enda lösningen på den svenska bostadsmarknaden. Inget av detta stämmer.

Det här är en opinionstext

Marie Linder
förbundsordförande Hyresgästföreningen

REPLIK De enda vi företräder är landets hyresgäster, både de tre miljoner som i dag bor i en hyresrätt och alla de som vill bo i en hyresrätt men inte har möjlighet till det i dag.

Vi har aldrig förordat statligt stöd som den enda lösningen, tvärtom, vilket moderaternas bostadspolitiska talesperson Eva Thalén Finné hävdar i artikeln ”Bostadsmarknaden behöver reformer, inte subventioner”.

Vi har under de åtta år alliansen satt i regeringen, men även under det senaste året, gång på gång pekat på behovet av en rad åtgärder för att få fart på byggandet. Det handlar om att upplåta tillräckligt med mark, ha tillräckliga resurser för bra planhandläggning, bättre utnyttja de möjligheter som finns att öronmärka mark för hyresrätter och ge möjligheter för fler byggföretag att bygga. Bland annat.

Vi har också under ett flertal år efterlyst tydligare politiskt fokus från regeringshåll, oavsett vem som styrt. Staten behöver till exempel se till att förändra beskattningen mellan det ägda och det hyrda som ju är en av de stora anledningarna till att det inte har byggts mer. Alla är i dag överens om att hyresrätten är missgynnad skattemässigt och det behöver justeras. Ändå har inget gjorts, varken under alliansregeringen eller nuvarande regering.

Vi har dessutom gång på gång efterlyst gemensamma blocköverskridande överenskommelser för att bostadspolitiken ska hanteras som den viktiga samhällsfråga den är. Det gläder oss därför att även Moderaterna nu är inne på samma linje.

Men för att klara det krävs både kloka och handlingskraftiga politiker som förstår vikten av en balanserad hyresmarknad där både hyresvärdar och hyresgäster har en rimlig, och jämlik, plats.

Det är bra att Moderaterna säger sig ha ”lyssnat in rekommendationerna från byggindustrin, långtidsutredningen, ledande forskare och OECD”. Vi hade dock önskat att de i sitt lyssnande även hade inkluderat landets tre miljoner hyresgäster som faktiskt ska leva och verka i dessa bostäder. 

Det är alldeles uppenbart att det behöver byggas mycket mer, det behöver byggas till rimliga hyror och det behöver byggas nu. Historien visar att statligt stöd till byggande är en effektiv åtgärd för att åstadkomma detta. Det är ingen universallösning på bostadsbristen men det är ett bra första steg. 

Det finns heller ingen anledning till polarisering eller positionering i denna fråga. Statligt stöd utesluter inte andra insatser. 

Vi ser behovet av mer samsyn och samtal i debatten istället för omotiverad konfrontation, både över blockgränserna och med parterna på hyresmarknaden. Hyresgästföreningen företräder över en halv miljon medlemshushåll och förhandlar hyrorna för drygt tre miljoner hyresgäster. Det är dags att se landets tre miljoner hyresgäster som en tillgång snarare än ett problem som behöver ”lösas”.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 1 oktober 2015 kl 11:46
Uppdaterad: 1 oktober 2015 kl 14:20

Skribent

Marie Linder
förbundsordförande Hyresgästföreningen