Debatt
Konsumenter
25 november 2019 kl 05:00

Denna artikel publicerades för ett år sedan

Bosätt dig i rätt kommun om du vill ha hjälp som konsument

Stödet du kan få som konsument kan vara direkt avgörande för din ekonomi och hälsa. Trots det är skillnaderna mellan kommunerna orimligt stora. Personers framtid kan därmed avgöras av vilken sida av en kommungräns de bor, skriver Sveriges Konsumenter efter en granskning av Sveriges 290 kommuner.

Det här är en opinionstext

Jan Bertoft
generalsekreterare Sveriges Konsumenter

Idag presenterar Sveriges Konsumenter och Råd & Rön en gemensam granskning* av Sveriges alla 290 kommuner. I vilken mån erbjuds konsumentvägledning? Hur länge behöver en medborgare i ekonomisk nöd vänta på hjälp med budget- och skuldrådgivning? Hur väl sköter kommunerna livsmedelskontrollen? Och hur enkelt är det att få tag i kontanter?

Härryda i Västra Götaland är bästa kommun i landet, men vi kan också konstatera att Jönköpings län sticker ut genom att ha tre kommuner på högt i topp. Malmö tar täten av de tre storstadskommunerna, före Stockholm och Göteborg.

Vi kan se orimligt stora skillnader i stödet till konsumenterna. Medan vinnaren Härryda toppar på betyget 84 av maximalt 100, så får jumbon, Arjeplog, bara betyget 19.

Som medborgare blir vi konsumenter i allt fler sammanhang och det blir allt mer komplicerat i en snabb digital omställning. Då är det viktigare än någonsin att kommunerna är med och stöttar och vägleder.

Här är fyra områden där vi vill se förändringar:

  • Kommunal konsumentvägledning: Medan Storumans kommun erbjuder i snitt elva minuters vägledning per invånare och år så väljer fler och fler kommuner att montera ner sin verksamhet helt. Att kunna möta en konsumentvägledare ansikte mot ansikte kan i många lägen inte ersättas av ett telefonsamtal. Ändå har alltså 71 av 290 kommuner valt att helt lägga ner sin rådgivning. Vi kräver att alla kommuner erbjuder lokal konsumentvägledning.
  • Budget- och skuldsanering: Personer som blivit överskuldsatta väntar ofta länge med att söka hjälp. Att då tvingas vänta ytterligare 26, 36 eller 40 veckor (om man råkar bo i Ånge, Skövde eller Botkyrka) är oacceptabelt. Genom långa väntetider sätter kommunerna i praktiken socialtjänstlagen ur spel, där det fastställs att kommunerna är skyldiga att ge ekonomisk rådgivning. Under den långa väntetiden hinner hela familjer ställas på gatan. Sveriges Konsumenter har länge krävt maximalt fyra veckors väntetid på budget- och skuldrådgivning. Låt detta bli verklighet nu.
  • Livsmedelskontroll: Vår granskning visar att det finns kommuner som rapporterat noll livsmedelskontroller under 2017 eller nära det.  Ingen vill bli sjuk av maten på det lokala julbordet. Ingen vill ha ett salmonellautbrott i förskolan – eller på demensboendet. Kvalitetskontroll är avgörande och Sveriges Konsumenters tidigare krav på att centralisera kontrollen är lika aktuellt som någonsin.
  • Närheten till uttagsautomat: När någon har mindre än en kilometer till närmaste uttagsautomat, har andra två mil. Utvecklingen mot ett kontantfritt samhälle får inte ske på bekostnad av att stora grupper förlorar sina möjligheter att handla, betala och delta i samhället. Ett kontantfritt samhälle är även en risk för integriteten och landets säkerhet, därtill är det vårt enda icke-kommersiella betalmedel. Därför måste kontantservice garanteras i hela landet.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vilket stöd du som enskild konsument kan få, helt beror på vilken sida av en kommungräns som du råkar bo. I värsta fall kan det vara avgörande för din familjs framtid. Samtidigt blir konsumentstödet ett tydligt bevis på den omsorg som kommunerna faktiskt visar sina medborgare. Och där finns det mycket mer att önska.


* Granskningen baseras på statistik från Konsumentverket, Länsstyrelserna och Livsmedelsverket.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 25 november 2019 kl 05:00
Uppdaterad: 25 november 2019 kl 04:56

Skribent

Jan Bertoft
generalsekreterare Sveriges Konsumenter