Debatt
Bibliotek
27 september 2017 kl 13:26

Denna artikel publicerades för 3 år sedan

"Biblioteksfrid ska råda för alla"

Det Anna Troberg kallar en ”tankevurpa” är en del av en genomtänkt politik för att värna tryggheten på biblioteken, skriver Liberalerna i sin slutreplik. 

Det här är en opinionstext

SLUTREPLIK  Biblioteken ska vara trygga för alla. Då måste de som inte respekterar gemensamma regler kunna avvisas. Och om det sker upprepade gånger, måste en enskild fridsstörare kunna få ett tillfälligt tillträdesförbud. Det är Liberalernas förslag, ett kompletterande verktyg jämte allt det stora arbete som behöver göras och som pågår för att säkra trygga bibliotek.

Ja, Anna Troberg, du har rätt: bibliotek är inte simhallar. Däremot har vi skäl att ställa höga krav på tryggheten i båda dessa kommunala verksamheter. Just för att biblioteken har en viktig ställning för det fria ordet, demokratin och allas tillgång till bildning, måste alla kunna förvänta sig att vara trygga där. Vi och DIK delar förstås i grunden denna uppfattning. Vår parallell med simhallar handlar helt enkelt om att det där som med biblioteken behövs en lagändring för att möjliggöra utfärdande av tillträdesförbud.

Tillträdesförbud är något som ska kunna tillgripas i undantagsfall, tidsbegränsat och efter en rättssäker prövning – då en person upprepade gånger har stört andras frihet och trygghet på biblioteket. Att kalla det ”permanent portning” är helt enkelt en felaktig beskrivning eller påhitt från Trobergs sida. Och det hon kallar en ”tankevurpa” är en del av en genomtänkt politik.

Bibliotekarier ska inte behöva vara ordningsvakter. Avvisningar måste skötas av någon annan med befogenheten att utföra sådana uppgifter. I dag sker avvisningar när en person uppträder störande eller hotfullt. Vårt förslag handlar om personer som tidigare återkommande visat att de inte är på biblioteket för att utnyttja dess tjänster, utan för att störa, hota och ställa till bråk. Om en person har ett tillfälligt tillträdesförbud ska man inte behöva vänta på att bibliotekarier eller besökare utsätts för nya hot eller övergrepp, utan man ska direkt kunna kalla på hjälp. Det är en åtgärd som inte är möjlig i dag.

Oroligheter och otrygghet på biblioteken är ett utslag av problem i samhället i stort. Därför krävs samverkan i lokalsamhället och förstås långsiktiga insatser för ett tryggare samhälle. Men rättssamhället måste också direkt i dag kunna skydda individer och viktiga institutioner som bibliotek. Fler poliser som kan ägna sig åt polisarbete, samt införande av kommunala ordningsvakter är liberala rättspolitiska förslag som också kan öka tryggheten kring och på biblioteken. 

Biblioteken ska vara öppna och trygga platser. Biblioteksfrid ska råda för alla.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 27 september 2017 kl 13:26
Uppdaterad: 28 september 2017 kl 10:35

Skribenter

Rasmus Jonlund
vice ordförande kulturnämnden (L), Stockholms stad
Hanna Gerdes
ledamot (L) kulturnämnden Stockholms stad
Anne-Lie Elfvén
ersättare (L) i kulturnämnden, Stockholms stad