Debatt
Offentlig service
10 juni 2019 kl 05:00

Bibehållen offentlig service kräver nya arbetssätt

Invånarna har rätt till en mer lättillgänglig och likvärdig offentlig service oavsett var i landet de bor. Det är dags för stat, kommun och näringsliv att öka samarbetet, för att alla ska få likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd i hela landet, skriver generaldirektören för Statens servicecenter Thomas Pålsson.

Det här är en opinionstext

Thomas Pålsson
generaldirektör Statens servicecenter

Kostnaderna för välfärden ökar i snabbare takt än intäkterna. Var tredje region och nästan var fjärde kommun visade underskott i fjol. Det innebär att vi står inför stora utmaningar de närmaste åren och det krävs nya arbetssätt, där stat, kommun och näringsliv måste öka samarbetet. 

Det är helt avgörande att vi lyckas utveckla samarbetet för att stödja människor och för att hålla samman landet i olika avseenden, till exempel genom att minska oönskade skillnader mellan storstäder och landsbygden.

Plattformen för att samarbeta finns redan på plats. Det finns redan i dag en plattform för stat, kommun och näringsliv att samarbeta; de statliga servicekontoren. Statens servicecenter tog över ansvaret för verksamheten den 1 juni från Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten.

De 113 servicekontoren har runt 4 miljoner besökare årligen. Här får medborgare hjälp och stöd vid ett personligt möte, när det gäller bland annat frågor om skatter, pension och socialförsäkringar.

Det finns en övertro på digitalisering. Det finns hundratusentals personer i vårt land som inte har tillräcklig förankring i Sverige för att veta var den information de efterfrågar finns eller vilka myndigheter som tillhandahåller den. Ett lokalt servicekontor är deras viktigaste väg in i det svenska samhället. Det finns ytterligare hundratusentals personer som inte har tillgång till, eller inte använder, internet.

Vi ska naturligtvis hjälpa våra besökare att i så hög utsträckning som möjligt använda de digitala tjänster som erbjuds. Men vi bedömer att besökarnas behov av service kommer att kvarstå på en liknande nivå som i dag.

Fler myndigheter bör ansluta sig till servicekontoren. Det är svårt för de flesta statliga myndigheter att på egen hand erbjuda kostnadseffektiv statlig lokal service i hela landet. Vi ser positivt på beslutet att Arbetsförmedlingen ansluter sig till kontoren på sikt och kommer aktivt driva på den utvecklingen.

Det finns goda förutsättningar att utveckla servicekontorens verksamhet. Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen om en ny lag om offentlig service som gör det möjligt för servicekontoren att utföra service åt kommuner och regioner. Den nya lagen trädde i kraft den 1 juni. Nyttan för kommunerna är att de kan erbjuda ökad personlig service på ett kostnadseffektivt sätt. Nyttan för medborgarna är att de kan få stöd och hjälp på ett enda ställe.

Det är min övertygelse att vi har goda möjligheter att säkra en statlig lokal service tack vare nya reformer och ny lagstiftning. Jag ser fram emot att utveckla de lokala servicekontoren tillsammans med de andra statliga myndigheterna, landets regioner, 290 kommuner och näringslivet.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 10 juni 2019 kl 05:00
Uppdaterad: 10 juli 2019 kl 10:21

Skribent

Thomas Pålsson
generaldirektör Statens servicecenter