Debatt
Marknadsföring
19 december 2019 kl 05:05

Begränsa den digitala alkoholreklamen

Alltmer pengar investeras i digital alkoholmarknadsföring över hela världen och det är framförallt barn och unga som tar skada. Det är hög tid för Sverige att reglera den digitala alkoholmarknadsföringen. Det skriver företrädare för expertorganisationen European Centre for Monitoring Alcohol Marketing, som tagit fram ett dokument som visar hur det kan gå till.

Det här är en opinionstext

Under jullovet kommer barn och unga i Sverige tillbringa mycket tid i sociala medier. Många av dem kommer exponeras för olika typer av alkoholreklam. Forskningen är glasklar med kopplingen mellan att barn och unga ser alkoholreklam och att de konsumerar alkohol i högre utsträckning eller i yngre ålder. I slutändan faller kostnaderna på sjukvård, socialtjänst och det lokala civilsamhället.

När nya siffror visar att nedgången i ungas alkoholkonsumtion bromsat in bör man se med oro på den kraftiga tillväxten av digital alkoholmarknadsföring de senaste åren. Sociala medier och lättillgänglig användardata har bidragit till att göra digital marknadsföring både träffsäker och billig. Bara i Sverige har Facebook i marknadsföringssyfte kategoriserat omkring 3,3 miljoner användare som särskilt intresserade av alkoholhaltiga drycker.

Ökningen av digital alkoholreklam är dock inte begränsad till Sverige. Många länder frågar sig vad de kan göra för att tackla frågan. Av den anledningen anordnade European Centre for Monitoring Alcohol Marketing (EUCAM) en stor expertkonferens i Amsterdam i september om digital alkoholmarknadsföring. En viktig lärdom från konferensen är att i ett flertal länder, inklusive Sverige, har lagstiftningen inte hängt med den tekniska utvecklingen.

För att stödja länder som vill ta tillbaka kontrollen över den digitala alkoholreklamen släpper EUCAM idag ett slutsatsdokument från konferensen. Dokumentet innehåller sex tydliga rekommendationer för hur länder bäst kan utforma lagstiftning för att minska antalet barn och unga som träffas av alkoholreklam. Några av huvudlärdomarna är:

  • att begränsa mängden alkoholreklam är mer effektivt än att begränsa vad reklamen får innehålla,
  • ju svårare det är att kontrollera att alkoholreklam följer lagar och regler, desto större är behovet av ett förbud i det mediet,
  • alkoholindustrins frivilliga begränsningar klarar inte av att se till att barn och unga inte utsätts för alkoholreklam

Detta dokument skickas i dag till Sveriges Socialminister Lena Hallengren och ledamöter i riksdagens socialutskott.

Flera av Sveriges grannländer har redan agerat mot alkoholreklamen. Litauen förbjöd all alkoholreklam 2018 och Estlands förbjöd alkoholmarknadsföring på sociala medier samma år med mycket positiva resultat. I Norge, som länge haft ett totalförbud mot alkoholmarknadsföring, uppstod aldrig problemet med digital alkoholreklam.

För två år sedan föreslog en svensk utredning en variant av ett förbud mot alkoholreklam i sociala medier. Förslaget skulle innebära en stor förbättring från nuvarande situation. Vi uppmanar därför Sveriges regering och riksdag att agera i linje med internationell kunskap och rekommendationer och förbjuda digital alkoholmarknadsföring.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 19 december 2019 kl 05:05
Uppdaterad: 19 december 2019 kl 05:04

Skribenter

Wim van Dalen
ordförande, European Centre for Monitoring Alcohol Marketing
Kalle Dramstad
svensk styrelserepresentant, European Centre for Monitoring Alcohol Marketing

Nästa artikel

Debatt
Folkhälsa
13 september 2019 kl 13:23

Denna artikel publicerades för ett år sedan

Alkoholskador är allt annat än hippt, M

Moderaterna visar inte bara på en stor dos av okunskap när de föreslår söndagsöppet på Systembolaget, utan också arrogans inför alla de i Sverige som har alkoholproblem.

Det här är en opinionstext

Karin Rågsjö
vårdpolitisk talesperson (V)

Enligt Moderaternas partiledning är förslaget att införa söndagsöppet på Systembolaget en stor frihetsreform. Men på frågan om det finns ett tryck i frågan om söndagsöppet på Systembolaget finns inger svar.

Det här är ren populism och visar att Moderaterna inte riktigt har koll på att alkohol inte är vilken vara som helst samt att folkhälsotänket inom partiet är kraftigt underutvecklat.

Vi är många som i familj och släkt har personer som har alkoholproblem – sedan generationer tillbaka. Oavsett om söndagsmiddagen består av hjortstek eller falukorv är beroende en folksjukdom som återfinns i alla samhällsklasser. Alkoholberoende är en sjukdom som slår hårt mot hälsan och mot de barn och ungdomar som växer upp i beroendemiljöer.

Många undersökningar pekar på ett tydligt samband mellan tillgänglighet till alkohol och alkoholrelaterade skador. Ju större tillgänglighet desto fler skador. Alkoholens skadeverkningar drabbar många fler än den som dricker. Det gäller bland annat fosterskador, barn som far illa, våldsrelaterade skador och trafikolyckor – allt med stora samhällskostnader som följd. Det finns även en förhöjd risk för att barn och unga som växer upp i beroendemiljöer själva hamnar i beroende, även risken för psykisk ohälsa ökar. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, Can, har uppskattat att omkring 400 000 barn och unga växer upp i familjer med riskabel alkoholkonsumtion, även om den siffran är omdiskuterad. Enligt Systembolagets alkoholrapport växer 60 000 barn upp i familjer där föräldrar har kontakt med beroendekliniker eller vårdas på sjukhus för sitt beroende. För de barnen är det ingen frihetsreform om Systembolaget har öppet på söndagar. 

2 000 personer per år dör av alkoholrelaterade orsaker. Alkohol ligger dessutom bakom närmare 4 000 nya fall av cancer per år.

Alkohol är inte vilken vara som helst och måste därför hanteras som en folkhälsofråga. Moderaterna visar inte bara på en stor dos av okunskap när de föreslår söndagsöppet, utan också arrogans inför alla de i Sverige som har alkoholproblem samt deras anhöriga som skulle få ta smällen om vi ökade tillgängligheten till alkohol.

Systembolaget har redan en enorm service för sina kunder. På vardagarna är öppettiderna 10 till 19 på mitt Systembolag och 10 till 15 på lördagar. Dessutom går det att få hemleverans när du handlar lite större volymer. Det finns med andra ord redan oceaner av tid att köpa alkohol på från måndag till lördag.

Kanske tyckte Moderaterna att detta var ett ”hippt” förslag som skulle gå hem i stugorna. Eller så är det en testballong inför nästa fråga i Moderaternas kamp för frihet; att förslå att Systembolaget ska skrotas och att vi alla ska kunna köpa vin i matvaruaffären. Kopplingen Moderater och folkhälsa är svag, medan kopplingen till de lobbyorganisationer som jobbar för just ett sådant förslag är desto tydligare.

I stället för att lyssna på näringslivet, föreslår jag att Moderaterna gör ett studiebesök på Ersta Vändpunkten i Stockholm och tittar på det arbete de bedriver för barn och unga med beroende föräldrar. Den verksamheten företräder verkligheten och är alkoholens baksida. För de barnen och ungdomarna drömmer om en annan frihet; frihet från ständigt påverkade föräldrar.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 13 september 2019 kl 13:23
Uppdaterad: 13 september 2019 kl 13:50

Skribent

Karin Rågsjö
vårdpolitisk talesperson (V)