Debatt
Sjukvård
14 mars 2014 kl 09:48

Denna artikel publicerades för 7 år sedan

López har fel i sak om BB Sophia

I sin artikel om förlossningsvården i Stockholm framför överläkaren Annika López flera faktafel om BB Sophia. Vårt mål har varit att skapa en för Sverige ny form av förlossningssjukhus med bibehållen eller högre medicinsk säkerhet och med ökad delaktighet för gravida, födande och förlösta kvinnor, deras partners och nyfödda barn, skriver Harald Almström, vd på BB Sophia, i en replik.

Det här är en opinionstext

Harald Almström
vd BB Sophia

REPLIK. I artikeln ”Vem vinner när förlossningsvården i Stockholm krisar?” förekommer felaktiga påståenden som behöver redas ut. BB Sophia ingår i vårdval Stockholm och väljer inte bort mammor. Däremot ser vårt avtal ut så, att vi har tillstånd att ta emot mammor som ska föda från vecka 37+0 i dagsläget. Vi har byggt en verksamhet som kan ta emot födande mammor från vecka 32+0, och vi räknar med att hälso- och sjukvårdsförvaltningen ger oss tillstånd för födslar från 32+0 under detta år. Att förvaltningen går försiktigt fram och ger både oss och sig själva en möjlighet att följa verksamheten och succesivt växla upp tycker vi pekar på ett säkerhetstänkande. Vi har kompetens och kapacitet och kommer att ta hand om alla mammor som kommer till oss.

BB Sophia har inte erbjudit barnmorskorna högre lön. Det gjorde inte heller BB Stockholm när de öppnade. Det är inte på grund av högre lön många sökt sig till BB Sophia. Däremot kan det vara en tankeställare för sjukvården att så många erfarna barnmorskor och nyckelpersoner valt att byta arbetsplats. Både till BB Stockholm 2001 och till BB Sophia 2014.

Jag är mycket riktigt ordförande för Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG) sedan den 1 januari 2013. SFOG är däremot inte en ”betydelsefull remissinstans inför beslutsfattande inom Stockholms läns landsting”. SFOG är en nationell förening, som tar emot remisser från Sveriges Läkarförbund, Svenska Läkarsällskapet samt Socialstyrelsen och andra statliga myndigheter, och verkar inte på regional eller landstingsnivå.

I utvecklingen och uppbyggnaden av BB Sophia har säkerheten och tryggheten för familjen satts i första rummet. Motivet har varit att skapa en för Sverige ny form av förlossningssjukhus med bibehållen eller högre medicinsk säkerhet i kombination med ökad kontinuitet och delaktighet för gravida, födande och förlösta kvinnor, deras partners och nyfödda barn. Sammantaget ger detta förutsättningar för den bästa starten för föräldraskapet och den nya familjen.

Praktikertjänst investerar 350 miljoner kronor i BB Sophia och kommer att få samma ersättning för sin verksamhet som alla andra förlossningsenheter i Stockholm. Inte en enda skattekrona har lagts ut i detta projekt före verksamhetsstart. Praktikertjänst återinvesterar och utvecklar svensk sjukvård.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 14 mars 2014 kl 09:48
Uppdaterad: 17 mars 2014 kl 09:58

Skribent

Harald Almström
vd BB Sophia