Debatt
Sjukvård
15 april 2014 kl 14:08

Denna artikel publicerades för 7 år sedan

BB Sophia är ett av Sveriges säkraste förlossningssjukhus

BB Sophia i Stockholm är ett unikt förlossningssjukhus, där förlossnings- och neonatalvården utvecklas och där alla kompetenser för barnafödande finns samlade. Det gör att vi tryggt kan säga att vi är ett av Sveriges säkraste förlossningssjukhus, skriver förlossningsläkaren och vd:n på BB Sophia Harald Almström i en slutreplik.

Det här är en opinionstext

Harald Almström
vd BB Sophia

REPLIK. Utgångspunkten för de tre överläkarna, med Susanne Ledin Eriksson i spetsen, som i en debattartikel i Dagens Samhälle 9 april skriver om patientsäkerheten på BB Sophia, är att en förlossningsklinik endast kan placeras på ett akutsjukhus, eftersom intensivvård enligt dessa läkare endast kan finnas på ett akutsjukhus. Så är det inte. BB Sophia har både djup specialistkompetens och tekniska förutsättningar inom anestesi- och intensivvård, som gör att vi kan ta hand om alla eventuella komplikationer som kan uppstå under och efter en förlossning. Alla medarbetare har stor erfarenhet av förlossningskomplikationer och kommer kontinuerligt att vidareutbildas för att bibehålla och öka kompetensen.

BB Sophia är ett förlossningssjukhus enbart för barnafödande. Vi ger inte vård till patienter efter en trafikolycka, eller till patienter som drabbats av hjärtinfarkt eller annat tillstånd med omedelbart vårdbehov. Vi har intensivvårdsteam och vårdprogram och tränar på att omhänderta de sällsynta komplikationer som kan tänkas uppstå. Vi har intensivvårdsplatser och utrustning som klarar att stabilisera patienter med allvarliga komplikationer.

Vid mycket allvarliga komplikationer, då längre tids avancerad intensivvård krävs, kan behov av ambulanstransport av en patient från BB Sophia till Karolinska universitetssjukhuset uppstå. Detta sker i ett läge, då patienten är stabil. Någon gång per år kan en sådan transport komma att bli nödvändig för BB Sophia.

Vi har även ett samarbetsavtal med Karolinska universitetssjukhuset i Solna kring särskilt avancerad intensivvård, exempelvis Ecmo (konstgjord lunga) och njurdialys. Att ett universitets- eller regionsjukhus står för den mest avancerade sjukvården är helt naturligt. Så ser organisationen ut i hela landet, vilket alla inom sjukvården känner till.

BB Sophia är ett unikt förlossningssjukhus, där förlossnings- och neonatalvården utvecklas och där alla kompetenser för barnafödande finns samlade: förlossning, neonatalvård, operation samt anestesi- och intensivvård. Det gör att vi tryggt kan säga att vi är ett av Sveriges säkraste förlossningssjukhus.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 15 april 2014 kl 14:08
Uppdaterad: 16 april 2014 kl 05:38

Skribent

Harald Almström
vd BB Sophia