Debatt
Flyktingbarn
10 augusti 2015 kl 14:01

Denna artikel publicerades för 5 år sedan

Barnläkarna kräver för stora säkerhetsmarginaler

Genom att vägra medverka i tester som bestämmer åldern på asylsökande barn är det i praktiken barnläkarna som i stället för Migrationsverket eller regeringen avgör Sveriges asylregler, svarar Staffan Danielsson (C) i en replik till professor Anders Hjern.

Det här är en opinionstext

Staffan Danielsson
riksdagsledamot (C)

REPLIK. Barnläkaren Anders Hjern menar i DS 7/8 att vetenskapen för åldersbestämning genom handleds- och tandröntgen är mycket osäker. Han för fram att skulle testresultaten, som i andra EU-länder, avgöra ålder i tveksamma fall så skulle över 20 procent av alla som är mellan 15 och 17 år klassas som vuxna över 18 år.

Jag har svårt att tro att vetenskapen är så dålig på att bedöma ålder. Det faktum att övriga EU-länder i stor utsträckning låter testresultaten avgöra ålder med, antar jag, vissa säkerhetsintervall måste ändå innebära att man bedömer metoderna som rimligt säkra.

Men visst är det nog så att man också accepterar att enstaka under 18 år felaktigt klassas som vuxna.

Det man vinner är samtidigt att vuxna män inte längre får söka asyl, vilket i dag innebär en stor kostnad för staten.

I dag söker de allra flesta asyl i Sverige utan identitetshandlingar och utan att vilja styrka sin ålder genom test. Barnläkarföreningen, och Anders Hjern, kräver väldiga säkerhetsmarginaler så att ingen som är under 18 ska riskera att få söka asyl som vuxen.

Genom att vägra medverka i dessa test är det i praktiken barnläkarna som i stället för Migrationsverket eller regeringen avgör Sveriges asylregler.

Resultatet blir naturligtvis det avsedda för de under 18 år. Alla får asyl som barn. Men samtidigt får sannolikt även en del vuxna män då också asyl som barn.

Barnläkarna behöver inte ta ansvar för Sveriges ekonomi och de kostnader som varje år uppstår till följd av deras försiktighetslinje.

Min uppfattning är alltså, alltjämt, att Sverige behöver anpassa sina åldersbestämningsregler till andra EU-länders, och att priset att enstaka under 18 år kan komma att klassas som vuxna kanske måste accepteras.

Jag anser att både Migrationsverket och regeringen agerar utomordentligt passivt när andelen ensamkommande flyktingbarn under 18 år som väljer Sverige ökat från 10 till 40 procent av alla som kommer till EU. 

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 10 augusti 2015 kl 14:01
Uppdaterad: 1 september 2016 kl 16:17

Skribent

Staffan Danielsson
riksdagsledamot (C)