Debatt
Kommuner
1 juli 2018 kl 06:05

Denna artikel publicerades för 3 år sedan

Babyboom kräver fler lärare – men var ska de jobba?

Finansminister Magdalena Andersson (S) ser stora behov av förskolor och skolor de närmaste åren. Hon är inte ensam. Vi, som är Sveriges ledande skolbyggare, vill tillsammans lyfta frågeställningar som politiken inte har kunnat svara på. Hur bygger vi 1 400 ”goda” förskolor och skolor till 2026, frågar Opinion bygga skola genom Louise Lindquist Sassene.

Det här är en opinionstext

Louise Lindquist Sassene
affärsutvecklingsledare lärmiljö, studiochef Arkitekt SAR/MSA

Regeringen och finansministern uttrycker enligt Aftonbladet ett behov av 1 400 skolor på åtta år. Det är arbetsplatser för femtiotusen till sextiotusen lärare och cirka femhundratusen elever. Skolan som är Sveriges största arbetsplats ska växa med 30 procent. Finansministern frågar sig hur kommunerna ska ha råd med verksamheten men vi frågar oss vart eleverna ska ta vägen. Hur rustas kommunerna för den enorma samhällsinvesteringen som det innebär att bygga så många skolor på kort tid?

De flesta kommuner bygger en skola vart tjugonde år och många saknar den kunskap, erfarenhet och det stöd som behövs. Vi behöver planera en skola som gör optimal samhällsnytta nu och i framtiden. Här krävs samordning och kunskapsutbyte – men har kommunerna den framförhållningen när beslut ska fattas avseende ny-, om- och, tillnybyggnad av skolbyggnader och utemiljöer?

Om bostadsbristen är ett akut problem i dag som vi har negligerat under många år, så är det ingenting jämfört med bristen på skolor. När politikerna pratar om att vi måste bygga bostäder så hör vi väldigt lite om de övriga samhällsfunktioner som samtidigt måste till. Hur ser våra planer ut för tillhörande infrastruktur, busslinjer, sporthallar och fritidsgårdar?

Detaljplaner saknas och vi skulle behöva skolbyggnadsförsörjningsplan precis som vi har för bostäder.

Det finns i dag ingen samordnande myndighet som kvalitetssäkrar den fysiska miljön för en likvärdig skola. Vi menar att Boverket bör få ett helhetsansvar för skolbyggnader och skapa en rikstäckande kunskapsplattform för erfarenhetsutbyte. Kommuner förtjänar och behöver detta stöd och guidning för att säkerställa en bra och rättvis lärmiljö som hjälper och inte stjälper lärande under rådande lärarbrist.

Vi står inför en samhällsinvestering på över 400 miljarder kronor i våra pedagogiska miljöer eller tre till fem nya skolor per kommun. Låt det bli ”världens bästa skolbygge” som kommer hela samhället tillgodo. Politiken, näringslivet och pedagoger måste samarbeta så att rätt krav och lösningar tas fram. Vi tar gärna på oss ledartröjan men vi tror att Boverket håller i taktpinnen. 

Louise Lindquist Sassene för Opinion bygga skola 
(Origo Arkitekter, Cedervall Arkitekter, C.F. Møller Architects, Sweco architects, White, Tengbom, LINK arkitektur, Codesign, Liljewall arkitekter, Liv(in)g Your Brand, NIRAS Arkitekter, Wästbygg, Skolhusgruppen, Forum Bygga Skola, Skanska och NCC)


Opinion bygga skola är ett samarbete mellan 15-talet aktörer bland Sveriges ledande skolbyggare, Forum bygga skola och Skolhusgruppen.

 

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 1 juli 2018 kl 06:05
Uppdaterad: 4 juli 2018 kl 09:46

Skribent

Louise Lindquist Sassene
affärsutvecklingsledare lärmiljö, studiochef Arkitekt SAR/MSA