Vindkraft

Avvakta med utbyggnaden av vindkraften

För närvarande är en utbyggd svensk vindkraft förknippad med stora ekonomiska risker. Därför är det oklokt att höja och förlänga målet i certifikatsystemet till 2030.

REPLIK I repliken ”Fel att pausa - fortsätt satsa på vindkraften” på vår artikel i Dagens Samhälle skriver Charlotte Unger att det blir en stor samhällsekonomisk vinst, en miljard kronor per år för Sverige, av att fortsätta öka målet i elcertifikatsystemet till 2030. Hon hänvisar till en scenariostudie som Svensk Vindenergi låtit konsultföretaget SWECO göra (Förnybar el och utlandsförbindelser, 1 december 2014). I tre av fyra scenarier uppstår dock en samhällsekonomisk förlust på mellan ett par hundra miljoner till som mest fem miljarder kronor.

Det framgår alltså i rapporten att den samhällsekonomiska förlusten för Sverige enligt SWECO blir fem miljarder kronor per år om vi bygger ut förnybar el med hjälp av certifikatsystemet mellan 2020 och 2030 om vi samtidigt inte lyckas få avsättning för elen genom export.

Det är det scenariot som vi är rädda för. Det finns väldigt lite som talar för att utbyggnaden av elnät, inte minst inom Tyskland, kommer att gå så fort som framgår av det scenario i SWECO:s rapport som Unger hänvisar till. Dessutom krävs att prisskillnaderna är så stora att mottagarlandet vill importera vår överskottsproduktion

Därför anser vi att målet i certifikatsystemet inte ska höjas och förlängas till 2030. Landbaserad vindkraft kommer att kunna byggas utan stöd när elpriserna stiger till den nivå som krävs för att bygga nya produktionsanläggningar i Sverige och i övriga Europa.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här.