Debatt
Omsorg
21 november 2013 kl 13:30

Denna artikel publicerades för 7 år sedan

Avslöjandet om konsulterna visar på bristerna i LSS

Kalla faktas reportage Avslag till varje pris visar det vi i Autism- och Aspergerförbundet länge har sett, nämligen att de svagaste grupperna – de med de svåraste funktionsnedsättningarna – får kämpa allt hårdare för att få det stöd de har laglig rätt till. Det visar också att beslutsfattarna behöver utbildas om LSS intentioner.

Det här är en opinionstext

Eva Nordin-Olson
ordförande Autism- och Aspergerförbundet

Vi tycker det är utmärkt att kommuner vill satsa på utbildning av sina handläggare. Vi tror också att de som fattar beslut om stöd faktiskt vill göra ett bra jobb. Avslag till varje pris (10/11 2013) hade inte kommit till om inte människor med hjärta slagit larm om utbildningarnas innehåll. Vi tycker det vore bättre om handläggarna stärktes genom att få lära sig mer om de specifika funktionsnedsättningar som ryms i LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Det finns också ett stort behov av utbildning om intentionerna bakom LSS och de viktiga mål som uttrycks i lagen – att de som tillhör LSS personkrets genom insatserna ska få möjlighet att leva som andra och att verksamheterna ska främja full delaktighet i samhällslivet. Med kunskap om intentionerna i ryggen skulle handläggare och nämnder genom sina beslut kunna leva upp till lagens mål och bevilja det stöd som behövs för att personer med svåra funktionsnedsättningar ska få möjlighet att leva som andra.

Det är glädjande att regeringen avsätter pengar i 2014 års budget för utbildning av LSS-handläggare. Vi håller med om att det krävs ett kunskapslyft för beslutsfattare inom LSS, men vi anser att det krävs nationell styrning från till exempel Socialstyrelsen samt medverkan från funktionshinderrörelsen för att kvaliteten i denna utbildning ska säkras. Då LSS är en rättighetslag får inte ekonomiska överväganden ligga till grund för besluten om stöd. Autism är ett livslångt tillstånd och en av de svåraste funktionsnedsättningarna. Ändå omprövas stödet för personer med autism med allt kortare intervaller och tillämpningen av lagen blir alltmer restriktiv. Vi ser hur många med autism i dag får kraftigt minskat stöd och även minskat inflytande och medbestämmande över insatser som ges.

Det är snart 20 år sedan LSS trädde i kraft. Alla dåvarande riksdagspartier stod bakom den rättighetslag som skulle ta Sverige bort från institutionaliseringen och ge alla människor rätt till goda levnadsvillkor. Vi är trötta på det kortsiktiga politiska perspektivet, där osthyvelprincipen används flitigt framför allt på samhällets svagaste grupper. Det som är billigt för stunden blir dyrt i framtiden. Minskat stöd ökar ohälsan bland personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga.

Vi ger gärna Kalla fakta ett nytt uppdrag – att slå hål på myten om att personer med funktionsnedsättning bara äter resurser. Visa att kommunerna har råd att följa LSS och att det lönar sig att ge dessa personer full delaktighet i samhället. Visa att det är utbildning om funktionsnedsättningarna och LSS intentioner som behövs för att beslutsfattarna ska kunna uppfylla målet att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet att leva som andra.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 21 november 2013 kl 13:30
Uppdaterad: 21 november 2013 kl 14:06

Skribent

Eva Nordin-Olson
ordförande Autism- och Aspergerförbundet