Debatt
Missbrukarvård
29 september 2015 kl 13:03

Denna artikel publicerades för 4 år sedan

Avskaffa möjligheten att stoppa sprututbyten

Sprutbyte räddar liv och är en vårdinsats på samma sätt som andra smittskyddsåtgärder. Men svenska kommuner kan vägra sina invånare tillgång till sprutbyte. Nu måste möjligheten till sådana förbud slopas. Här ska makten ligga hos vårdpersonalen, inte politikerna.

Det här är en opinionstext

Niels Paarup-Petersen
ledamot (C) regionfullmäktige Skåne

Under helgen som gick röstade Centerpartiets stämma för att det kommunala vetot mot sprutbyte ska tas bort. Bakgrunden till den nya politiska inriktningen för Centern var en motion från undertecknad.

Beslutet innebär att Centerpartiet nu vill att vårdens professioner runt om i landstingen och regionerna ska kunna ta beslut om sprutbyte på samma sätt som vården kan ta beslut om alla andra vård- och hälsorelaterade insatser utan kommunalt veto. Det är ett mycket viktigt beslut som rör en av vårt samhälles mest utsatta grupper.

Sprutbyte räddar liv och är en vårdinsats på samma sätt som andra smittskyddsåtgärder. Men svenska kommuner kan vägra sina invånare tillgång till sprutbyte. Det måste ta slut.

Centerpartiet står upp för att alla har rätt till vård på lika villkor – och då självklart även missbrukare. Centern visar vägen för en human missbrukspolitik och är nu det första borgerliga partiet som har avskaffandet av det kommunala vetot som officiell politik. 

Att det kommunala vetot tas bort är inte bara en vårdfråga men också en viktig principiell fråga om vem som ska bestämma över vården. För missbruk är en sjukdom. Och sjukdomar är det inte kommunpolitiker som utskriver behandlingar för. Det gör vårdpersonal. Och därför ska inte kommunpolitiker ha veto över behandlingsformer. Svårare än så behöver det inte vara.

Det är nu viktigt att övertyga övriga riksdagspartier om att ändra reglerna. Det gäller inte minst övriga allianspartierna. Det är inte säkert det blir lätt.

Moderaternas socialpolitiska talesperson vill förbjuda sprutbyte och har beskrivit sprutbyte ”som att ge en alkoholmissbrukare en flaska whisky en gång i månaden.” Men det finns samtidigt moderata vårdpolitiker i bland annat Skåne och Västra Götaland som pläderar för en vetenskaplig syn på sprutbyte. 

Jag är övertygad om att det finns många riksdagspolitiker som ser att man kan vilja begränsa droganvändningen i Sverige utan att begränsa människors tillgång till bra vård och hälsoinsatser. Det är dags att samlas och ge missbruksvården de verktyg man behöver. Att lämna kommunpolitiker utanför vården är ett viktigt första steg.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 29 september 2015 kl 13:03

Skribent

Niels Paarup-Petersen
ledamot (C) regionfullmäktige Skåne