Debatt
Flyktingpolitik
12 september 2017 kl 12:40

Denna artikel publicerades för 3 år sedan

”Att riva upp rötter kan också bli kostsamt”

Vi håller med Anosh Ghasri om vikten av att vara återhållsam med offentliga medel. Men att riva upp en påbörjad integrationsprocess är inte att använda samhällets resurser på ett ansvarsfullt sätt, replikerar Karin Ernlund, gruppledare för Centerpartiet i Stockholm stad. 

Det här är en opinionstext

Karin Ernlund
gruppledare (C) Stockholms Stad

Anosh Ghasri skriver i Dagens Samhälle (11/9) att Centerpartiet i Stockholms stad ställer grupper mot varandra, eftersom jag vill stoppa den skadliga flyttkarusell som drabbar de ungdomar som fyller 18 år under asyltiden. Ghasri beskriver det här som slöseri med resurser. Men det handlar tvärt om att använda dagens resurser på ett mer effektivt och ansvarsfullt sätt.  

Vi delar helt och hållet Ghasris vilja att vara återhållsam med offentliga medel. Ett sätt att värna om våra resurser är att arbeta långsiktigt. Att riva upp den påbörjade integrationsprocessen som dessa ungdomar påbörjat i form av skolgång och nätverk kan inte vara att värna och använda samhällets resurser på ett ansvarsfullt sätt. 

Tvärtom, att flytta dessa ungdomar från Stockholm eller Vansbro är att riva upp de rötter som precis växt fram. Rötter som är vägen till jobb, hälsa och trygghet. 

Man ska komma ihåg att det inte innebär några större kostnadsökningar. En person som är 18 år och har rätt till gymnasium, boende hos Migrationsverket eller kommunplacering kommer att innebära liknande kostnader oavsett var hen bor. På längre sikt vill vi minska Migrationsverkets stelbenta byråkrati kring boendet genom att låta kommunerna ansvara för boende redan under asyltiden. Det skulle innebära att fler får stanna där de först anlänt, även efter sin 18-årsdag eller efter ett bifall på ansökan om uppehållstillstånd. Alla asylsökanden borde också få en kommunplacering redan vid ansökan om uppehållstillstånd. Att sluta flytta runt människor innebär att göra deras tillvaro både tryggare och mer förutsebar utan att driva upp några kostnader.

I Anosh Ghasris text skriver han ”Att hjälpa är en av de svåraste konsterna som finns”. Må vara, men det är mycket enkelt att stjälpa genom onödig byråkrati och stelbenta regler. Om kommunerna och Migrationsverket kunde börja samarbeta mer kan vi hjälpa lite grann, utan att det behöver vara så svårt. Kanske det till och med blir lättare, och billigare?

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 12 september 2017 kl 12:40
Uppdaterad: 12 september 2017 kl 13:17

Skribent

Karin Ernlund
gruppledare (C) Stockholms Stad