Psykisk ohälsa

”Att prata en stund hjälper inte mot psykisk ohälsa”

Samhället måste satsa än mer på avancerad kompetens på alla områden, inte minst inom sjukvården, psykologer såväl som psykoterapeuter, skriver Psykologförbundet i en replik till SSR & Psykoterapeutförbundet. 

REPLIK ”Alarmerande brist på psykoterapeuter” skriver Heike Erkers och Anders Klingström, ordföranden för SSR och Psykoterapeutföreningen i en debattartikel i Dagens Samhälle (18/2). Psykisk ohälsa kan ofta vara en livshotande sjukdom och bör behandlas skyndsamt men inte slarvigt. Målet måste vara att personer med psykisk ohälsa ska ha samma självklara tillgång till specialiserad personal som personer med somatisk ohälsa. Sveriges Psykologförbund ser med oro på skrivningen i januariöverenskommelsens 63:e punkt om att utreda en ny vårdform där patienter snabbt får hjälp vid lättare psykisk hälsa.

Det är lätt att knyta det till centerpartiets förslag om ”samtalskonsulenter”, vilket vi vill höja ett varningens finger för. För att behandla psykisk ohälsa räcker det inte med att prata en stund. För effektiv hjälp behövs bedömning, diagnos, behandling och utvärdering. Till detta krävs specialister inom psykologisk behandling.

Den psykiska ohälsan är en gigantisk utmaning – så långt håller vi med akademikerförbundet SSR. Men när de hävdar att antalet ”behandlare med specialistkompetens har minskat under de senaste åren” så blir det missvisande. Att antalet legitimerade psykoterapeuter minskat är ett bekymmer men samtidigt har mängden psykologer nära nog fördubblats. Vad gäller specialistpsykologer med vidareutbildning har antalet ökat lika mycket. Trots detta motsvarar inte efterfrågan behoven.

De högsta sjukskrivningstalen för psykisk ohälsa finns inom välfärdssektorn där rekryteringsbehovet beräknas motsvara en halv miljon medarbetare fram till 2026. Det handlar om att rekrytera medarbetare men också att behålla dem. Vi måste behålla dem som ska ta hand om oss och våra barn, gamla och sjuka.

För att undvika att de drabbas av psykisk ohälsa måste det satsas på specialiserad psykologisk behandling. Det måste även satsas resurser på att förhindra sjukskrivningar, genom god arbetsmiljö och goda förutsättningar för ledarskap och organisation. Här är psykologen också expert.

Samhället måste alltså satsa än mer på avancerad kompetens på alla områden, inte minst inom sjukvården, psykologer såväl som psykoterapeuter.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Läs hela Dagens Samhälle

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här.