Debatt
Region Skåne
17 oktober 2019 kl 14:54

Att byråkrater behöver arbeta är inte skäl nog för Skånelistan

Att stomiterapeuterna i Skåne behöver hjälp av byråkrater för att förse stomipatienterna i Skåne med för dem lämpliga stomhjälpmedel förefaller osannolikt, slutreplikerar företrädare för ILCO, Tarm-uro- och stomiförbundet.

Det här är en opinionstext

I en replikILCO:s debattartikel hävdar Stefan Nilsson, ordförande Läkemedelsrådet Region Skåne, att maxtaket för stomiprodukter är ett missförstånd. I vilket syfte är då Skånelistan framtagen?

Enligt Stefan Nilson ska listan vara ett stöd för stomiterapeuterna i Region Skåne. Men att stomiterapeuterna i Skåne skulle ha behov av hjälp från byråkrater för att förse stomipatienterna i Skåne med för dem lämpliga stomhjälpmedel förefaller osannolikt. ILCO har det största förtroende för de stomiterapeuter som finns i Skåne och deras kompetens.

Vi tycker att det motiv för listan som Stefan Nilsson presenterar, är en nedvärdering och förolämpning av Skånes stomiterapeuter. De har samma kompetens som stomiterapeuter i övriga Sverige som fritt kan välja hjälpmedel från det nationella systemet som Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) erbjuder.

Om nu listan som Stefan Nilsson påstår, inte fyller någon annan funktion än att ett antal byråkrater får arbete, så bör den omedelbart tas bort för det blir nog den största besparingen för Region Skåne!

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 17 oktober 2019 kl 14:54

Skribenter

Bo Karlsson
förbundsordförande ILCO, tarm-uro- och stomiförbundet
Rose-Marie Hultman
ordförande ILCO Skåneregionen