Debatt
Skola
31 oktober 2013 kl 11:51

Denna artikel publicerades för 7 år sedan

Återförstatliga skolan nu

Styrningen av skolan är för otydlig. Genom att staten delvis styr skolan genom lagar, läroplaner och lärarutbildningar, medan kommunerna är huvudmän och finansierar verksamheten skapas ett slags dubbelkommando över skolpolitiken.

Det här är en opinionstext

Adam Frändelid
ledamot (V) i kommunfullmäktige Vänersborg

I Sverige har vi ett kommunalt självstyre som är tämligen långtgående. På vissa områden fungerar det klart tillfredställande. Det finns dock områden som är av stor nationell betydelse och det är viktigt att vi har en debatt om vem som ska vara huvudman för vad.

Ett område som är av stor nationell betydelse är skolan. Att våra barn och ungdomar når kunskapsmålen är av mycket stor nationell betydelse. Den svenska skolan blev kommunaliserad i början på 1990-talet efter beslut av riksdagen 1989. Tanken var god, nämligen att besluten kring skolan skulle komma närmare medborgarna.

Det som har hänt sedan kommunaliseringen är att kvalitén för skolan har försämrats på ett minst sagt påtagligt sätt. Eleverna är utlämnade till vilka ambitioner och förutsättningar kommunerna har. Det kommunala huvudmannaskapet har alltså undergrävt likvärdigheten. Det är stora skillnader mellan de kommuner som satsar mest respektive minst på skolundervisningen. Detta skapar en skola med mycket skiftande kvalitet. Dagens styrning av skolan är dessutom otydlig. Genom att staten delvis styr skolan genom lagar, läroplaner och lärarutbildningar, medan kommunerna är huvudmän och finansierar verksamheten skapas ett slags dubbelkommando över skolpolitiken.

När det gäller skillnader i resursfördelningen beror de sällan på elevers olika behov utan på kommunernas prioriteringar. Ofta ser vi att kommuner som har de största behoven av satsningar i sina skolor, till exempel på grund av sociala problem också är de kommuner som ofta har minst skattekraft och resurser. Vi behöver en stark nationell samordning kring den svenska skolan där elever, lärare och föräldrar kan vara säkra på att skolan är ett prioriterat område oavsett vilken kommun man befinner sig i. Därför är det hög tid att återförstatliga skolan.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 31 oktober 2013 kl 11:51
Uppdaterad: 4 november 2013 kl 11:37

Skribent

Adam Frändelid
ledamot (V) i kommunfullmäktige Vänersborg