Debatt
Omsorg
31 augusti 2015 kl 11:07

Denna artikel publicerades för 5 år sedan

Åsa Regnér: Regeringen förbereder en rad åtgärder

Regeringen är angelägen om att ge kommunerna stöd i arbetet med de ensamkommande barnen och vi bereder just nu en rad åtgärder i Regeringskansliet, till exempel en proposition om stödboende. Men det är också viktigt att hela samhället deltar.

Det här är en opinionstext

Åsa Regnér
barn-, äldre- och jämställdhetsminister (S)

Antalet ensamkommande barn och unga i behov av skydd och stöd som kommer till Sverige ökar. Föreningen Sveriges socialchefer efterlyste därför nyligen i en debattartikel nationellt stöd och gemensam handling för att skapa rimliga arbetsförhållanden för socialtjänsten. 

Som ansvarig minister för socialtjänsten delar jag den bild som beskrivs och de utmaningar vi står inför. Varje barn i Sverige har rätt till trygghet och få sina grundläggande behov tillgodosedda. Barnets bästa måste alltid stå i centrum. 

Regeringen är därför angelägen om att ge kommunerna stöd i sitt arbete. En rad åtgärder som tar sikte på just de beskrivna utmaningarna bereds just nu i Regeringskansliet. En av dessa är stödboende där avsikten är att lägga proposition i november och att stödboende förhoppningsvis blir möjligt under första halvåret 2016. Det är en viktig reform, inte bara för ensamkommande flickor och pojkar, utan även för andra barn i Sverige i behov av stöd. 

Det är viktigt att hela samhället deltar i arbetet med att förbättra mottagandet. Många enskilda vill hjälpa till. Stat, kommun och civilsamhälle spelar här alla viktiga roller.

Att sprida kunskap om uppdrag som gode män och kontaktpersoner till ensamkommande barn kan vara ett exempel, att ordna läxhjälp eller språkcaféer ett annat. Det finns stora behov under en lång tid framöver, men också stora möjligheter, och därför måste alla goda krafter hjälpas åt.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 31 augusti 2015 kl 11:07
Uppdaterad: 9 juni 2016 kl 10:13

Skribent

Åsa Regnér
barn-, äldre- och jämställdhetsminister (S)