Åsa Regnér: Brist på nattpersonal upprör

Äldreomsorg. Fortfarande finns stora problem med brist på personal nattetid på äldreboenden. Kvaliteten i den svenska äldreomsorgen ska vara hög - det gäller också nattetid. På de flesta boenden fungerar det, men det ska gälla överallt. Innan det gör det får vi aldrig nöja oss.
Åsa Regnér , äldreminister (S)
Annons

Det har rapporterats om att det fortfarande finns stora problem med brist på personal nattetid på äldreboenden på vissa håll i landet. Många boenden har fått betala viten då de inte lever upp till regelverket. Å ena sidan är det här en problematik som funnits och uppmärksammats under många år. Å andra sidan är det allvarligt och det är viktigt att vi fortsätter att uppröras, som människor, och att agera i vår roll som politiker för förbättring. 

Regeringen har sedan vi tillträdde både förtydligat socialtjänstförordningen på det här området och genomför historiska investeringar i mer personal i äldreomsorgen. Det är jag stolt över, men jag är inte nöjd. 

Det är nu snart ett år sedan regeringen beslutade att förtydliga vad som gäller kring personal dygnet runt på särskilda boendeformer. Det pågår ett ambitiöst arbete runt om i kommunerna, där bland annat Sveriges Kommuner och Landsting spelar en viktig roll. Det är ett bra och viktigt arbete som jag följer och kommer att fortsätta följa med stort intresse. Samtidigt vill jag betona att problemen på intet sätt är nya, de diskuterades i många år innan regeringsbeslutet förra året, och att det är otroligt viktigt att vi också ser konkreta resultat. 

Annons

Det finns skäl att påminna om varför det här är viktigt och varför vi måste fortsätta att både uppröras och agera. Självklart ska de lagar och regelverk vi har alltid följas, det är inget frivilligt arbete. Men vi ska också påminna oss att vi har de lagar och regelverk vi har för äldreomsorgen handlar om hur samhället ska vara för dig och mig.

Var och en av oss ska kunna vara trygga med att när vi själva behöver äldreomsorg ska den finnas där och den ska vara av hög kvalitet. Men många av oss är även berörda indirekt, som anhöriga. Om våra föräldrar exempelvis får demens och behöver bo på ett demensboende ska vi som anhöriga kunna sova tryggt i vetskap om att de får omsorg de behöver och har rätt till. 

Frågan om nätter på äldreboenden handlar inte bara om minnessjukdomar, men det är en viktig del. Demens är speciellt, och den som har sjukdomen behöver särskilt stöd genom omsorgen. Jag är stolt över att vi under de senaste 20 åren i Sverige gjort många viktiga insatser för att få bort tvångsåtgärder och bli ett mer demensvänligt samhälle. Senare i vår kommer jag att ta emot underlag för en nationell strategi kring demens, vilket kommer vara ett viktigt nytt steg för svensk äldrepolitik.

Det är drygt 160 000 personer i Sverige som har demens idag och de kommande åren förväntas det blir ytterligare 100 000. Frågor som rör demens, inklusive den om personal nattetid, kommer inte bli mindre viktiga framöver. Tvärtom. Det arbete vi gör nu för att komma tillrätta med problemen är viktiga idag, men de är också avgörande för våra möjligheter att möta framtidens behov. 

Regeringen investerar nu två miljarder om året för mer personal i äldreomsorgen. Under hösten 2016 mottog vi de två första utvärderingarna av dessa bemanningsmiljarder och det visar på goda resultat. Enligt Socialstyrelsen motsvarar det ungefär 5 000 nya tjänster i äldreomsorgen och enligt Statskontoret är satsningen i huvudsak ändamålsenlig. I många kommuner görs just nu ett viktigt utvecklingsarbete inom äldreomsorgen, inte minst kring att fler ska kunna jobba heltid.

Mycket görs men mycket återstår. Att vår välfärd ständigt utvecklas och förbättras är det som gör den svenska modellen så stark. Kvaliteten i den svenska äldreomsorgen ska vara hög. Det gäller också nattetid. På de flesta boenden fungerar det, men det ska gälla överallt. Innan det gör det får vi aldrig nöja oss. 

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

  • Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister (S)

Fler artiklar om Omsorg

Idag 11:41

Låt funktionsnedsatta arbeta i omsorgen

Monica Lingegård, vd Samhall
24 mars

Digitalisering av socialt arbete kräver kraftsamling

Stefan Larsson & Lupita Svensson, forskare Lunds universitet
21 mars

”Sverige måste utbilda för framtidens välfärd”

Heléne Fritzon, ordförande (S) förhandlingsdelegationen SKL
20 mars

Vi kan inte se på när unga tar sina liv

Carola Gunnarsson mfl, kommunstyrelsens ordförande (C) Sala kommun

Senast publicerat

Idag 16:31

Replik: Politiker ska inte styra över teaterscenerna!

Saga Axmalm , vice ordförande Liberala ungdomsförbundet Göteborg
Idag 15:40

Stoppa regeringens upphandlingslag - igen!

Carina Lindfelt & Birgitta Laurent, avdelningschef Arbetsmarknad / expert på upphandlings- och konkurrensfrågor, Svenskt Näringsliv
Idag 11:41

Låt funktionsnedsatta arbeta i omsorgen

Monica Lingegård, vd Samhall
Idag 09:12

”Skärp kraven för miljövänliga hus”

Pernilla Winnhed mfl, vd Energiföretagen Sverige

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här