Debatt
Arbete
10 november 2014 kl 13:50

Denna artikel publicerades för 5 år sedan

Arbetsförmedlingens stöd är individuellt

Att rusta funktionsnedsatta för arbetsmarknaden är en av våra viktigaste uppgifter, svarar Arbetsförmedlingen.

Det här är en opinionstext

Henrietta Stein
direktör för avdelningen Rehabilitering till arbete, Arbetsförmedlingen

REPLIK Gör om stödet så att fler kan börja jobba, skriver Attention, Misa ooch Myrorna i DS den 6/11. De tre debattförfattarna representerar företag och organisationer som Arbetsförmedlingen sedan flera år har ett gott samarbete med och för vilka vi också har ett stort förtroende.

Vi håller även helt med om att arbetslivet på grund av bristande kunskap många gånger går miste om personer med stora tillgångar och vars egenskaper och kompetens skulle bidra till en rikare arbetsplats. Det är också ett av Arbetsförmedlingens viktigaste uppdrag att rusta dessa personer för att på lika villkor kunna konkurrera på arbetsmarknaden.

I vårt arbete med att rehabilitera personer till arbete ställer vi numera allt högre krav på våra olika leverantörer och kompletterande aktörer när det kommer till tillgänglighet. Och då menar vi tillgänglighet ur alla aspekter, allt från lokaler, utrustning till pedagogiken.

Vi anser att det därför inte behövs några särupphandlingar då kompetensen hos våra leverantörer ska täcka allas behov, om än på olika sätt och därigenom vara individuella. Exempelvis så ska arbetsmarknadsutbildningar ha en generell tillgänglighet – oavsett vilken typ av funktionsnedsättning de arbetssökande har.

En annan möjlighet för anpassning är givetvis längden på exempelvis en arbetsträning där vi inom ramen för regelverket också har möjlighet att fatta olika långa beslut utifrån den arbetssökandes behov.

Däremot ser vi en poäng i att inte ta allt för långa beslut redan från början, då det i sig kan ge en risk för inlåsning. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med Attention, Misa och Myrorna liksom med alla andra aktörer som behövs för att fler personer ska komma i arbete.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 10 november 2014 kl 13:50
Uppdaterad: 10 november 2014 kl 14:02

Skribent

Henrietta Stein
direktör för avdelningen Rehabilitering till arbete, Arbetsförmedlingen