Debatt
Ambulanssjukvård
15 november 2018 kl 19:00

Denna artikel publicerades för 2 år sedan

”Ambulansflyg livsviktigt för oss i norr”

Ambulansflyget är en garant för säkra transporter av patienter. Inte minst från norr till söder. Patienter i Kiruna eller Gällivare ska inte behöva åka till Akademiska sjukhuset, Sahlgrenska eller Lunds universitetssjukhus i helikopter eller ambulans, skriver företrädare för de fyra Norrlandsregionerna i en replik.

Det här är en opinionstext

REPLIK Kristdemokraterna Birgitta Södertun och Birgitta Nordvall skriver i en debattartikel i Dagens Samhälle att det är dags att lägga ned Svenskt Ambulansflyg. Vi ser det dock som viktigt att alla regioner/landsting arbetar tillsammans för att hitta lösningar på gemensamma problem och inte bara ropar på att staten ska lösa dem.

När samtliga landsting/regioner i landet går samman för att via ett nytt bolag, Svenskt Ambulansflyg, upphandla ambulansflygplan på ett för vården fördelaktigt sätt kan enskilda aktörer, som inte ens bemödat sig med att delta i upphandlingen, överklaga och få förvaltningsdomstolen med sig så att upphandlingen avbryts och måste tas om på nytt.  Då passar kristdemokraterna på att ifrågasätta behoven av gemensamma lösningar.

På samma sätt som landsting/regioner i dag äger ambulanser, och i en del landsting/regioner, även ambulanshelikoptrar, så är det berättigat att landsting/regioner gemensamt även äger ambulansflygplan. Flygplan är en långsiktig investering med ett relativt högt andrahandsvärde. Det vill säga; man kan ha kontroll på det som är en ganska stor andel av de fasta kostnaderna och uppnå en icke oansenlig besparing på totalkostnaderna.

Att äga ambulansflyplan gemensamt tjänar både avsändande och mottagande landsting/regioner. Vi ser således på ambulansflygen som en betydelsefull del i hela vårdkedjan. Ambulansflygplanen används i dag både för akut vård och som transportmedel i den planerade vården, i motsats till vad de båda kristdemokraterna tror. Efter stabilisering på hemmasjukhuset kan transport ske till den högspecialiserade vården där så behövs.

Det är viktigt att vården kan ske på ett för patienten säkert sätt; på avsändande sjukhus, på mottagande sjukhus samt under transporten.

De fyra Norrlandstingen tillsammans täcker 50 procent av landets yta. Möjligheten att transportera patienter från Kiruna, Gällivare eller andra Norrländska sjukhus till nationella högspecialiserade vårdinrättningar som Akademiska sjukhuset, Sahlgrenska eller Lunds universitetssjukhus i ambulanshelikopter eller vägambulans låter sig inte göras. Mellan Kiruna och Lund är det cirka 1 700 kilometer. Mellan Umeå och Linköping cirka 800 kilometer.

Behovet av en utvecklad långsiktig lösning för att hela kedjan i vården ska fungera förutsätter snabba, säkra och kostnadseffektiva lösningar. För oss i norr är gemensamt ägda flygplan en del i det.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 15 november 2018 kl 19:00
Uppdaterad: 16 november 2018 kl 06:39

Skribenter

Glenn Berggård
ordförande (V) regionstyrelsen, Region Norrbotten
Erik Lövgren
ordförande (S) regionstyrelsen, Region Västernorrland
Ann-Marie Johansson
ordförande (S) regionstyrelsen, Region Jämtland Härjedalen
Peter Olofsson
ordförande (S) landstingsstyrelsen, Landstinget i Västerbotten