Narkotikadöden Hela debatten

Alternativt läkemedel ger mindre missbruk

Mono-buprenorfin, som subutex och generika, är ett omodernt läkemedel som bidrar till att försvåra missbruksproblematiken. Både ur ett medicinskt perspektiv och ur ett samhällsperspektiv har de spelat ut sin roll.

REPLIK. I Dagens Samhälle den 9/9 skriver Socialstyrelsens utredare om hur de har arbetat med de nya nationella riktlinjerna för missbruksvården och de föreslagna föreskrifterna för LARO-behandling. 

Både riktlinjerna och de föreslagna föreskrifterna innebär viktiga och välbehövliga steg framåt för svensk missbruksvård. Vi är mycket positiva till att prioritet har getts till säkra och vetenskapligt beprövade behandlingsalternativ. 

Vi är också mycket nöjda med att patientens medicinska hälsa har satts i första rummet och att behandlingen, både val av behandling, inskrivning och utskrivning, ska baseras på patientens hälsa och hur denna kan förbättras. 

Som Socialstyrelsen själva skriver finns ett problem med att en av behandlingarna inom LARO, behandling med mono-buprenorfin, kan missbrukas genom att tabletterna krossas och injiceras. Det här problemet kan till stor del avhjälpas genom att vården i stället skriver ut kombinationspreparatet naloxon-buprenorfin som har samma medicinska funktion som mono-buprenorfin men missbrukas i mycket lägre grad. 

I dag får dock cirka 60 procent av buprenorfinpatienterna mono-buprenorfin. Endast 30 procent får det säkrare kombinationspreparatet. I de flesta landstingen i Sverige är andelen patienter med mono-buprenorfin ökande snarare än minskande. Erfarenheter från Finland visar att det endast är runt fem procent av patienterna som av olika medicinska skäl kan behöva mono-buprenorfin.

Detta tyder på att endast rekommendationer inte är nog för att vända den här trenden. En starkare restriktion av mono-buprenorfin skulle bidra till att förbättra den faktiska situationen i svensk missbruksvård och ge fler patienter tillgång till säkrare behandlingsalternativ. 

Mono-buprenorfin är ett omodernt läkemedel som bidrar till att försvåra missbruksproblematiken. Både ur ett medicinskt perspektiv och ur ett samhällsperspektiv har de spelat ut sin roll. 

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Läs hela Dagens Samhälle

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här.