Debatt
Kulturpolitik
28 februari 2019 kl 11:47

Denna artikel publicerades för ett år sedan

Alliansen vill ha en stark skånsk kultur

För att klara ekonomin har en neddragning på lite drygt 5 procent gjorts. Det kan inte ses som en slakt av kulturen. Socialdemokraterna låg i sin budget på exakt samma sparbeting, replikerar Alliansen i Region Skåne. 

Det här är en opinionstext

REPLIK  Region Skåne har ett stort ansvar för den regionala kulturen i Skåne. Regionen är huvudman för ett antal viktiga kulturinstitutioner, regionen lägger en grund för bevarandet av det skånska kulturarvet och tar ett särskilt ansvar för barns och ungas möjligheter både att ta del av högkvalitativ kultur och att själva skapa.

I den av Region Skåne antagna Alliansbudgeten för 2019 står: ”Kulturen är viktig för Skåne och skånsk utveckling. Det finns ett egenvärde i att ha ett starkt kulturliv, eftersom kulturen berikar både intellektuellt och själsligt. Samtidigt kan kulturen fungera som ett instrument för folkhälsa, integration och för att stötta barns och ungas kreativitet.”

Samma budget har nu väckt en rad protester. Region Skåne valde nämligen att spara även på kulturanslaget. Anledningen är att Region Skåne när Alliansen tog över befann sig i ett allvarligt ekonomiskt läge. För att klara ekonomin gjordes därför en neddragning av kulturnämndens skattefinansiering med 17,1 miljoner kronor från förra året. Det är lite drygt 5 procent och kan inte ses som en slakt av kulturen. Att förslaget inte var helt orimligt märks bland annat på att Socialdemokraterna i sin budget låg på exakt samma sparbeting. Fortfarande fördelas närmare 700 miljoner till kulturen om man räknar med ägarpengarna till kulturbolagen och de statliga anslag som regionen fördelar.

För att klara ekonomin 2019 valde kulturnämnden att minska byråkratin, samt att göra uppehåll när det gäller utlysningar av framtida sökbara utvecklingsbidrag och att frysa verksamhetsbidragen på i stort sett samma nivå som 2018. Utvecklingsmedel är inte avsedda att gå till drift, och det är inte heller tanken att de ska användas för att starta verksamhet. De ska i stället användas för att stimulera nyskapande, experimentella projekt som ger ett regionalt mervärde. Vi valde att skydda de viktiga institutionerna, att värna det långsiktiga arbetet med en kulturell infrastruktur som gör konst och kultur tillgänglig för alla i hela Skåne.

Nu fortsätter vi arbetet med att ta fram nästa regionala kulturplan. I det arbetet ingår en översyn av hela verksamheten och bidragsgivningens villkor. Fortfarande kommer Region Skåne att ligga i mittklungan av Sveriges regioner när man mäter hur stora kulturanslag som ges per invånare. Och fortfarande kommer den skånska kulturen att blomstra.

 

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.