Debatt
Arbete
4 oktober 2012 kl 07:00

Denna artikel publicerades för 8 år sedan

Alla har rätt till schysta villkor

Nu på söndag den 7 oktober är det World Day for Decent Work - världsdagen för anständigt arbete. Det är en internationell kraftsamling för att skapa schysta villkor för alla världens anställda som förtjänar uppmärksamhet.

Det här är en opinionstext

Annika Strandhäll
förbundsordförande Vision

Vår gemensamma välfärd i Sverige utförs i dag i både privat och offentlig regi. Oavsett vilket så är det viktigt att brukare och medborgare får en omsorg som de kan lita på och som uppfyller höga kvalitetskrav.

När en verksamhet upphandlas är det därför viktig att ställa rimliga krav på både schysta arbetsvillkor för dem som arbetar i verksamheten - och för dem som arbetar i den upphandlade verksamheten. Tyvärr finns det exempel på att offentligt upphandlad verksamhet, som till exempel vissa privata behandlingshem med olika inriktningar, hamnat på efterkälken vad gäller schysta villkor.

Vision vill lyfta fram några aspekter som vi tycker att man bör ta hänsyn till i upphandlingen av dessa och liknande verksamheter:

• Ställ krav på att de tänkta leverantörerna i sina anbud beskriver exempelvis anställningsvillkor, systematiskt arbetsmiljöarbete, tänkt bemanning under dygnets alla timmar och långsiktig personalplanering med kontinuerlig utbildning.
• Driv på så att man inför klausuler mot diskriminering hos leverantörerna i upphandlingskontrakten.
• Begär i huvudsak samma meddelarfrihet som råder för offentligt anställd personal med motsvarande arbetsuppgifter.
• Leverantören bör följa kommunens eller landstingets riktlinjer för jämställdhet och mångfald.

Genom att ställa rimliga krav på schysta villkor och förutsättningar för både dem som ansvarar för upphandlingsfrågor och de medarbetare som finns i upphandlad verksamhet får vi en mer kvalitativ verksamhet. Vision vill bidra i debatten om kvalitet i välfärdstjänsterna. Därför vill vi gärna ha en dialog med kommuner, landsting och regioner som vill utveckla sitt arbete med schyst upphandling.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 4 oktober 2012 kl 07:00

Skribent

Annika Strandhäll
förbundsordförande Vision